– Vi pålegges å dekke drift uten at våre kostnader blir kompensert

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 22. desember 2021 endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som pålegger virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten å bruke og betale for forvaltning og drift. For apotek gjelder dette e-resept fra 1. juli 2022.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

UHELDIG: – Vi synes også det er svært uheldig at våre innspill ikke er hensyntatt overhodet, sier Anne-Lise Härter, direktør e-helse Apotekforeningen. Foto: Apotekforeningen
UHELDIG: – Vi synes også det er svært uheldig at våre innspill ikke er hensyntatt overhodet, sier Anne-Lise Härter, direktør e-helse Apotekforeningen. Foto: Apotekforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har fastsatt en forskriftsendring som skal bidra til at flere virksomheter i helse- og omsorgstjenesten tar i bruk de nasjonale e-helseløsningene helsenettet, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Løsningene skal sikre pasienter og brukere en trygg og effektiv helse- og omsorgstjeneste.

– Plikt til bruk er uproblematisk
Apotek, helseforetak, kommunal legevakt, fastleger og bandasjist pålegges e-resept fra 1. juli 2022. Private sykehus og avtalespesialister pålegges e-resept fra 1. januar 2023.

– At man nå innfører plikt til bruk, er for oss uproblematisk, sier Anne-Lise Härter, direktør e-helse Apotekforeningen til Dagens Medisin Pharma.

Härter sier apotekene har brukt e-resept siden oppstart og har vært opptatt av at alle rekvirenter skal ta i bruk løsningen.

Les også: Forslag til endringer i statsbudsjett: – Tre forhold burde vært endret

– Vi har bekostet utvikling
Men når det gjelder betalingsplikt er det et forhold som Apotekforeningen synes er uheldig.

– Konsekvenser for aktørene er ikke utredet nærmere etter at lov om e-helse ble avvist i Stortinget og før de samme bestemmelsene på nytt ble fremmet som endringer i Pasientjournalloven. Vi synes også det er svært uheldig at våre innspill ikke er hensyntatt overhodet.

– Vi har bekostet utvikling i våre systemer og blir pålagt å dekke drift uten at våre kostnader blir kompensert i avansen.

Härter sier at det ikke er i tråd med det som er blitt beskrevet av Legemiddelverket, hvor det skal være samsvar med tanke på hva avansen skal dekke.

– Vi er en gjennomregulert bransje som ikke kan ta inn disse kostnadene på noe vis.

– Denne løsningen består av forskrivningsmodulen og reseptformidleren. Staten har dekket kostnader for utvikling for rekvirentene gjennom forskrivningsmodulen. Apotekene bruker kun reseptformidleren. Likevel har staten valgt å se kostnadene til drift og forvaltning under ett og ikke dele dem opp, det er urimelig fra vårt ståsted.

– Kostnader for utvikling av funksjonalitet i våre løsninger er ikke hensyntatt.

– Lite tilbakemeldinger
– Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen, uttalte i november 2021 til Dagens Medisin Pharma at Apotekforeningen ville gå til Stortinget for å forsøke å få til endringer, hvilke tilbakemeldinger fikk dere?

– Det var lite tilbakemeldinger. Vi har ikke hørt noe fra verken politikere eller fra helse- og omsorgskomitéen. Vi fikk anledning til å komme med forslag når saken skulle til behandling.

Dagens Medisin Pharma har henvendt seg til HOD for kommentar til det Anne-Lise Härter og Apotekforeningen uttaler. HOD skriver at de ikke rekker å svare ut henvendelsen onsdag, men vil komme tilbake med et kommentar.

Powered by Labrador CMS