Foto:
Foto:

Apotek 1 samarbeider med Novartis om migrenesamtaler i apotek

– Drømmesituasjonen er at piloten viser at dette er noe som det er behov for i apotek, og at det kan bli en bransjefelles tjeneste, på lik linje med Inhalasjonsveiledning og Medisinstart, sier prosjektleder Rebekka Gitlestad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

LANSERER NY TJENESTE: Rebekka Gitlestad, prosjektleder og fagansvarlig for RX i Apotek 1.

      
        Foto: Apotek 1
LANSERER NY TJENESTE: Rebekka Gitlestad, prosjektleder og fagansvarlig for RX i Apotek 1. Foto: Apotek 1

Fra 15. oktober til 12. november vil 30 utvalgte Apotek 1-apotek tilby migrenesamtale til pasienter som henter ut migrenemedisiner. Tilbudet skal være gratis for pasientene.

Bakgrunnen for den nye tjenesten, som foreløpig tilbys i en begrenset tidsperiode, er ifølge apotekkjeden et ønske om å undersøke behovet og nytten for systematisk veiledning av kunder/pasienter som bruker denne typen legemidler. Tjenesten er utviklet basert på undersøkelser gjort i apotek der det selges mye migrenelegemidler.

Apotek 1 opplyser om at trente farmasøyter vil gjennomføre samtalene, som tar omtrent ti minutter, med kunder som har resept på migrenelegemidler. Under samtalen vil det gis råd om praktisk bruk, forventinger til effekt, eventuelle bekymringer rundt bruk av legemidlene og praktisk informasjon om blant annet oppbevaring.

Disse apotekene tilbyr migrenesamtale:

Apotek 1 Averøy Apotek 1 Bjørkelangen Apotek 1 Brandbu Apotek 1 Fornebu Apotek 1 Giske Apotek 1 Hjorten Apotek 1 Hjorten Stavanger Apotek 1 Horisont Apotek 1 Inforama Apotek 1 KlokkersundetApotek 1 Lagunen Apotek 1 Langevåg Apotek 1 Liertoppen Apotek 1 Lofotsenteret Apotek 1 Mariero Apotek 1 Maxi Apotek 1 Melhus Apotek 1 Mo Handelsparken Apotek 1 Mosjøen Apotek 1 Moss Sentrum Apotek 1 Nordbyen Apotek 1 OasenApotek 1 Rakkestad Torg Apotek 1 Sagstua Apotek 1 Sandvika Storsenter Apotek 1 Sfinxen Apotek 1 Sjøsiden Apotek 1 Sortland Apotek 1 Stjørdal Apotek 1 Tista

Samarbeider med legemiddelselskap
– Er dette en tjeneste dere tester ut på eget initiativ, eller er det gjort i samråd med Apotekforeningen og resten av bransjen?

– Migrenesamtalen er et pilotprosjekt i samarbeid med Novartis for å undersøke behovet og nytten for systematisk veiledning av migrenekunder i apotek, skriver ansvarlig prosjektleder og fagrådgiver RX i Apotek 1, Rebekka Gitlestad, i en e-post til DM Pharma.

Legemiddelselskapet Novartis markedsfører det nye forebyggende migrenelegemidlet erenumab (Aimovig). Novartis fikk etter langvarige prisdiskusjoner med Sykehusinnkjøp legemidlet inn på refusjon gjennom blåreseptordningen i desember 2019. Det er ett av flere nye migrenelegemidler som nå finnes på markedet. 

– Hvorfor har Apotek 1 valgt å samarbeide med Novartis om et slikt prøveprosjekt?

– Vi ønsket å samarbeide med Novartis da de har mye kunnskap om migrene og er oppdatert på dette fagfeltet.  Hovedfokuset for samarbeidet har vært opplæring rundt migrene for fagfolk i våre apotek.  

– Hvorfor nevnes det ikke i pressemeldingen at dette er et samarbeid med Novartis?

– Grunnen til at Novartis ikke var nevnt i pressemeldingen er en glipp fra vår side. De skulle selvsagt vært nevnt og det ble rettet opp i tidligere i dag.

Får bidrag fra Novartis
– På hvilken måte er Novartis deltakende i prosjektet? Er det Novartis som finansierer migrenesamtalene?

– Vi har fått bidrag fra Novartis til dette prosjektet. Det er viktig å presisere at Novartis ikke har gitt føringer for prosjektet eller i utformingen av migrenesamtalene.

– Novartis er et av legemiddelselskapene som markedsfører et av de nye migrenelegemidlene på markedet. Finnes det problemstillinger ved å samarbeide med Novartis om en slik tjeneste?

– Migreneprosjektet har fokus på å heve kompetansen om migrene og migrenelegemidler blant våre ansatte og ikke minst bidra til riktig legemiddelbruk og trygge migrenekundene våre, uavhengig av hvilket legemiddel de bruker. Derfor har vi like stort fokus på alle migrenelegemidler og riktig bruk av disse.

– Flere ting vi ønsker med denne piloten
– Vil dere vurdere å forlenge tilbudet i etterkant av prøveperioden?

– Vi ser på migrene som et område som naturlig kan bli en del av medisinstartsamtale i apotek fremover, men i utgangspunktet er dette kun en pilot som varer frem til 12. november. Deretter vil vi gå gjennom materiellet vi har fått og se hva resultatet viser, skriver Gitlestad.

– Jobber dere mot et mål om en ny statsstøttet tjeneste i apotek, på linje med inhalasjonsveiledning og Medisinstart?

– Som nevnt er dette kun tenkt som en pilot i første omgang, men det er flere ting vi ønsker med denne piloten. For det første er det interessant å heve kunnskapen om migrene og veiledning om riktig bruk av legemidler blant våre ansatte. For det andre ønsker vi å bedre ferdigheter i rådgivning og veiledning og å avdekke eventuelle feilbruk av migrenemedisin. Og ikke minst er det viktig å se om dette er nyttig for kunden og en tjeneste det er behov for i apotek.

Håper på bransjefelles tjeneste
Gitlestad mener det blir spennende å se hva resultatet blir når pilotperioden er over.

– Drømmesituasjonen er at piloten viser at dette er noe som det er behov for i apotek, og at det kan bli en bransjefelles tjeneste, på lik linje med Inhalasjonsveiledning og Medisinstart. Apoteket er et lavterskelt helsetilbud og vi ønsker å hjelpe kundene våre med utfordringer rundt riktig legemiddelbruk, og ikke minst trygge kundene våre.

Gitleestad påpeker at Apotek 1 tidligere har hatt interne prosjekter med inhalasjonsveiledning hos kols-pasienter, og i ettertid har det blitt en bransjefelles tjeneste om inhalasjonsveiledning.

– Når vi nå ser et behov rundt migrene og ser at flere grupper har behov for mer veiledning rundt riktig legemiddelbruk, håper vi at også dette kan gi gode resultater for videre utvikling i bransjen.

SPENT PÅ PROSJEKTET: Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen. Arkivfoto: Lars Brock Nilsen
SPENT PÅ PROSJEKTET: Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen. Arkivfoto: Lars Brock Nilsen

Apotekforeningen ikke involvert i prosjektet
Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, skriver i en e-post til DM Pharma at prosjektet er veldig interessant.

– Det er godt kjent at en stor andel migrenepasienter ikke får optimal utbytte av behandlingen sin. Tiltak for å bedre situasjonen for denne pasientgruppen mener vi er svært positivt.

– På hvilken måte har Apotekforeningen vært involvert i dette prosjektet?

– Vi er ikke involvert i dette prosjektet. Dette er et tidsbegrenset prosjekt i Apotek 1.

– Ifølge Apotek 1 gjøres pilotprosjektet i samarbeid med Novartis, et av legemiddelselskapene som markedsfører ett av de flere nye migrenemedisinene på markedet. Ser dere problemstillinger rundt et slikt samarbeid?

– Apotekforeningen er ikke involvert i prosjektet og kjenner ikke detaljene rundt samarbeidet mellom Apotek 1 og Novartis, men vi har ingen grunn til å tro at ikke både Apotek 1 og Novartis følger de retningslinjene som gjelder for slikt samarbeid, skriver Andresen. 

Powered by Labrador CMS