TILSYNELATENDE: – Apotekavansen er nylig lagt om, og det meste av avansen er nå kronebeløp. Det blir ikke prisjustert i forslaget til statsbudsjett, noe som i virkeligheten betyr et tap for apotekene på 50 millioner kroner neste år sammenlignet med i år, sier Oddbjørn Tysnes, direktør Næringspolitikk Apotekforeningen. Foto: Arkiv. Foto:

TILSYNELATENDE: – Apotekavansen er nylig lagt om, og det meste av avansen er nå kronebeløp. Det blir ikke prisjustert i forslaget til statsbudsjett, noe som i virkeligheten betyr et tap for apotekene på 50 millioner kroner neste år sammenlignet med i år, sier Oddbjørn Tysnes, direktør Næringspolitikk Apotekforeningen. Foto: Arkiv.

Foto:

– Apotekene vil tape femti millioner

Det er ingen endringer i apotekavansen i regjeringens forslag for statsbudsjett 2021. – Kostnadene øker, men inntektene står stille.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det sier Oddbjørn Tysnes, direktør for Næringspolitikk i Apotekforeningen til DM Pharma.

Han beskriver forslaget som tilsynelatende udramatisk fordi det ikke er endringer i apotekavansen på reseptlegemidler.

Ønsker prisjustering

– Men det er bare tilsynelatende. Apotekavansen er nylig lagt om, og det meste av avansen er nå kronebeløp. Det blir ikke prisjustert i forslaget til statsbudsjett, noe som i virkeligheten betyr et tap for apotekene på 50 millioner kroner neste år sammenlignet med i år. Apotekavansen på reseptlegemidler er betalingen for håndtering av legemidlene. Kostnadene for oppgavene øker, og da kan ikke inntektene stå stille uten at de engang blir prisjustert.

– Tidligere var en mye større andel av avanseinntektene en prosentandel av legemiddelprisen. Det ga en automatisk prisjustering.

 Apotekforeningen mener det er behov for en prisjustering på trinnpris også.

– Trinnprisordningen er et bra system, men trinnprisene må også prisjusteres. De har stått stille i mange år. Vi frykter at det ikke vil være interessant lenger for aktører å levere en del medisiner som har svært lave trinnpriser. Det må departementet ta på alvor og gjøre noe med.

– Fornuftig å åpne for

Det foreslås i forslag til statsbudsjett at biotilsvarende legemidler som anses å være byttbare i apotek, tas inn i trinnprisordningen.

En innføring av biologiske legemidler i trinnprisordningen antas å kunne gi en innsparing for folketrygden på om lag 35 mill. kroner 2021. Størrelsen på innsparingen i 2021 vil imidlertid være avhengig av hvor raskt en endring i apotekloven kommer på plass og hvor raskt Legemiddelverket får vurdert legemidler for bytte og trinnpris.

– Det er fornuftig å åpne for bytte til biotilsvarende legemidler i apotek. Fagmyndighetene må vurdere hvilke legemidler som det er riktig å bytte. Produksjonskostnadene er ofte høyere enn for vanlige tabletter, og det er ikke sikkert at priskuttene kan bli like store som innenfor trinnpris. Men dette kan det finnes gode løsninger på, og det vil vi gjerne bidra til, sier Tysnes.

Videreføres

Bevilgning til inhalasjonsveiledning og oppstarts veiledning i apotek foreslås videreført i 2021.

Inhalasjonsveiledning er en tjeneste for pasienter med astma og KOLS, mens oppstarts veiledning er en tjeneste for pasienter som starter med et nytt legemiddel til behandling av høyt blodtrykk, behandling av høyt kolesterol eller blodfortynnende legemidler. Tjenesten skal evalueres, står det i forslaget.

Powered by Labrador CMS