HAR BEDT OM INNSPILL: Legemiddelverkets direktør Audun Hågå har bedt flere ulike bransjeaktører om innspill til legemiddelmyndighetens kommende nye virksomhetsstrategi.  Foto: Vidar Sandnes

HAR BEDT OM INNSPILL: Legemiddelverkets direktør Audun Hågå har bedt flere ulike bransjeaktører om innspill til legemiddelmyndighetens kommende nye virksomhetsstrategi. 

Foto: Vidar Sandnes

Legemiddelverket skal få ny virksomhetsstrategi

Legemiddelmyndigheten har bedt flere eksterne aktører komme med innspill til hva de forventer av Legemiddelverket de neste årene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I et brev datert 3. februar i år, og som er sendt til flere aktører i den norske legemiddelforsynings-kjeden, informerer Legemiddelverkets direktør Audun Hågå om at myndigheten skal utarbeide en ny virksomhetsstrategi.

«Dere er en viktig målgruppe for oss, og vi ville satt stor pris på innspill i prosessen! Hva mener dere er viktig og hva forventer dere av oss de neste årene?», skriver Hågå innledningsvis.

Ønsker innspill om andre aktørers strategi
SLV-direktøren skriver videre at Legemiddelverkets samfunnsoppdrag er å bidra til de legemiddelpolitiske målene: Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, at legemidler skal ha lavest mulig pris, å sikre likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og å legge til rette for forskning og innovasjon.

«Hvilke viktige utviklingstrekk innen legemiddel og helseområdet ser dere for de neste fem til ti årene som vi bør ta hensyn til? Hva har dere valgt å legge vekt på i deres egen strategi som kan ha betydning for Legemiddelverket?», spør Hågå.

Han ber også om innspill fra aktørene på eventuelle strategiske målsetninger de har som Legemiddelverket kan bidra til å realisere, og om konkrete innspill til hvordan legemiddelmyndigheten kan bidra.

ØNSKER TIDLIG INVOLVERING: Per Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

      
        Foto: Anette Andresen/Dagens Medisin
ØNSKER TIDLIG INVOLVERING: Per Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen. Foto: Anette Andresen/Dagens Medisin

«Hva synes dere Legemiddelverket bør gjøre for å møte utviklingen på en god måte? Gitt vårt samfunnsoppdrag, hva ville dere lagt vekt på og gjort mere av (både nasjonalt og internasjonalt)? Og hva ville dere i så fall lagt mindre vekt på og gjort mindre av?», spør Hågå avslutningsvis i brevet.

Har tro på nærmere dialog
En av bransjeaktørene som har kommet med sitt innspill er Apotekforeningen.

«Vi setter pris på at Legemiddelverket er interessert i at egen virksomhetsstrategi kan bidra til å realisere apotekbransjens strategiske mål, og tror en nærmere dialog om apotekenes rolle i fremtidens helsetjeneste kan bidra til at samfunnets tilgjengelige ressurser blir utnyttet på en enda bedre måte enn i dag», skriver foreningens administrerende direktør Per T. Lund i sitt svar.

Ønsker tidlig involverin
Videre påpeker foreningen at SLV i arbeidet med ny virksomhetsstrategi bør legge vekt på å styrke innsatsen mot legemiddelmangel og for riktig legemiddelbruk. Apotekforeningen viser også til at samarbeid, både internt i organisasjonen og eksternt, er poengtert i SLVs gjeldende strategi.

«Vi anerkjenner at private aktører kan ha ulike interesser, både seg imellom og i forhold til helsemyndighetene. Dette bør likevel ikke stå i veien for at apotekbransjen og helsemyndighetene samarbeider for å finne gode løsninger til samfunnets og pasientenes beste. Vi etterlyser at Legemiddelverket i ny virksomhetsstrategi i større grad enn i dag legger vekt på tidlig involvering og samarbeid med alle eksterne virksomheter», skriver Lund.

Powered by Labrador CMS