VIL SE PÅ MULIGHETER: – Vi har ingen konkrete planer om nye piloter i fremtiden, men vi er opptatt av å se på muligheter for å kunne tilby relevante helsetjenester i apotek, skriver Ellen Karine Ous, Fag og kvalitetsdirektør i Apotek 1, i en e-post til DM Pharma. Illustrasjonsbilde: Øyvind Bosnes Engen Foto:

VIL SE PÅ MULIGHETER: – Vi har ingen konkrete planer om nye piloter i fremtiden, men vi er opptatt av å se på muligheter for å kunne tilby relevante helsetjenester i apotek, skriver Ellen Karine Ous, Fag og kvalitetsdirektør i Apotek 1, i en e-post til DM Pharma. Illustrasjonsbilde: Øyvind Bosnes Engen

Foto:

SLV: Migrene-samarbeid mellom Apotek 1 og Novartis brøt reglene

– Piloten med migrenesamtaler og kompetanseheving på terapiområdet ble avsluttet i november, og vedtaket får ingen konsekvenser for våre apotek, sier Apotek 1.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

INGEN KONSEKVENSER: Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1, sier vedtaket fra SLV ikke får noen konsekvenser for apotekkjedens apotek. 

      
        Foto: Apotek 1
INGEN KONSEKVENSER: Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1, sier vedtaket fra SLV ikke får noen konsekvenser for apotekkjedens apotek.  Foto: Apotek 1

I et såkalt «Vedtak om pålegg om retting», som Legemiddelverket (SLV) sendte til Apotek1 i slutten av februar, kommer det frem at SLV mener samarbeidet ikke er innenfor regelverkets rammer. Allerede 4. desember i fjor hadde SLV sendt ut et forhåndsvarsel om pålegg om retting.

«Apotek 1 pålegges retting i form av stans av ulovlig undersøkelse som markedsførers som «gratis migrenesamtale» til apotekkunder», skriver SLV i skrivet fra februar i år. Men da vedtaket kom var migrenesamtalene avsluttet flere måneder tidligere.

Omdiskutert samarbeid
Migrenesamtalene var et prøveprosjekt som varte fra 15. oktober til 12. november i fjor, i 30 utvalgte Apotek1-apotek. Det skulle være et gratis tilbud for pasienter som hentet ut reseptbelagte migrenemedisiner, og ble gjennomført i form av en ti minutters samtale med farmasøyter som hadde fått opplæring til å gjennomføre slike samtaler.

Samtidig som nyheten om migrenesamtalene kom, ble det kjent at Novartis, som markedsfører et av de nye og store migrenelegemidlene på markedet, erenumab (Aimovig), var økonomisk sponsor for prøveprosjektet. Samarbeidet ble kort tid etter klaget inn av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) til Rådet for legemiddelinformasjon, og SLV uttalte til DM Pharma at de ville se nærmere på om samarbeidet kunne bryte reklameregelverket.

– Ingen konkrete planer om nye piloter
– Piloten med migrenesamtaler og kompetanseheving på terapiområdet ble avsluttet i november, og vedtaket får ingen konsekvenser for våre apotek. Vi har ingen konkrete planer om nye piloter i fremtiden, men vi er opptatt av å se på muligheter for å kunne tilby relevante helsetjenester i apotek, skriver Ellen Karine Ous, Fag og kvalitetsdirektør i Apotek 1, i en e-post til DM Pharma. Hun legger også til:

– Formålet med piloten var som kjent å heve kompetansen på terapiområdet migrene, og tilbakemeldingene fra både kunder og ansatte var gode. Migrenesamtalene var produktnøytrale, og vi fremmet ikke noen konkrete legemidler.

– Snever tilnærming
Ettersom migrenesamtalene var stanset før vedtaket fra SLV kom, presiserer SLV at vedtaket gjelder for migrenesamtalene/undersøkelsen i «den utformingen den hadde per 12. desember og slår fast at disse migrenesamtalene/undersøkelsen ikke kan benyttes fremover. Legemiddelverket har kompetanse til å treffe vedtak også i en sak hvor er overtredelse er stoppet».

Apotek 1 skriver i sine kommentarer til SLVs vurderinger at SLV har en altfor snever tilnærming til prosjektet i varselet:

«Det er et ensidig fokus på pasientsamtalene som er gjennomført i apotek (migrenesamtaler). Disse migrenesamtalene har vært en avgrenset del av et langt større prosjekt, hvor kompetanseheving på terapiområdet migrene – både hos ansatte og pasienter har vært hovedtema», skriver Apotek 1.

– Omfattende internt opplæringsopplegg
De mener også at SLVs beskrivelse av prosjektet gir en fullstendig ubalansert inntrykk av hva prosjektet dreier deg om.

««Samarbeidet» som omtales av SLV fremstår som begrenset til innholdet i pasientsamtalene, men det er noe langt mer enn dette. Det er et omfattende internt opplæringsopplegg som strekker seg langt utover å gjennomføre pasientsamtaler med migrenepasienter i apotek», skriver apotekkjeden.

«Vi noterer oss at migrenesamtaler bare er en del av et større prosjekt og at Novartis kun har sponset en del av prosjektet. Legemiddelverket har konkludert med at migrenesamtalene er gjennomført i strid med regelverket. At migrenesamtalene bare er en del av et større prosjekt, endrer ikke denne vurderingen», svarer SLV.

Valgte å ikke inkludere Novartis sitt navn
En del av kritikken fra SLV har gått på at Apotek 1 ikke har oppgitt noen steder at dette har vært et samarbeid med Novartis. Til det skriver Apotek 1 at det er et helt bevisst valg at de ikke koblet inn Novartis sitt navn, hverken i markedsføringen eller i selve samtalene.

«Grunnen til dette er enkel; dette er et prosjekt som Apotek 1 ene og alene er ansvarlig for og som fullt ut eies og styres av Apotek 1. Novartis bidrar inn i prosjektet med sin kompetanse på terapiområdet og med finansieringsstøtte til konkrete aktiviteter, men merkelappen «samarbeidsprosjekt» endrer ikke på det grunnleggende faktum at dette er et prosjekt som Apotek 1 alene er ansvarlig for», skriver Apotek 1.

Først da DM Pharma 16. oktober i fjor intervjuet Apotek 1 om migrenesamtalene, kom det frem at pilotprosjektet var et samarbeid med Novartis. På spørsmål om hvorfor det ikke var nevnt i pressemeldingen at dette var et samarbeid med Novartis, svarte prosjektleder Rebekka Gitlestad følgende i en e-post.

– Grunnen til at Novartis ikke var nevnt i pressemeldingen er en glipp fra vår side. De skulle selvsagt vært nevnt og det ble rettet opp i tidligere i dag.

Hele vedtaksbrevet fra Legemiddelverket kan leses her.

Powered by Labrador CMS