MARGINALT: – Vi er i en situasjon med valutakostnader, råvare og frakt, som er dyrere. Marginene er så små at vi trenger tiltaket for å sikre leveranser til Norge, sier Elling Berg, som er country manager i Orion Pharma. Foto: Arkiv

MARGINALT: – Vi er i en situasjon med valutakostnader, råvare og frakt, som er dyrere. Marginene er så små at vi trenger tiltaket for å sikre leveranser til Norge, sier Elling Berg, som er country manager i Orion Pharma.

Foto: Arkiv

Myndighetene øker trinnprisen

Statens legemiddelverk (SLV) melder på sine nettsider at trinnprisen økes på legemidler, slik at leverandørene får 15 prosent mer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Dette er et initiativ som vi har jobbet for. Vi har ønsket å få til denne prisøkningen og det har blitt slik vi ønsket det. Vi er i en situasjon med valutakostnader, råvare og frakt, som er dyrere. Marginene er så små at vi trenger tiltaket for å sikre leveranser til Norge, sier Elling Berg, som er country manager i Orion Pharma.

Kuttes etter faste satser
Ifølge SLV ble trinnprissystemet innført i 2005 for å redusere Folketrygdens og pasienters legemiddelkostnader. Systemet er slik at prisen på legemidler kuttes etter faste satser når det går av patent.

Med svekket kronekurs og koronasituasjonen har Legemiddelindustrien, Apotekforeningen, grossister og generikaleverandører foreslått en rekke tiltak for å hindre at ikke generikaleverandører slutter å selge legemidler på det norske markedet.

KLOKT: – Det er klokt av Helse- og omsorgsdepartementet å øke trinnprisene nå, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen. 

      
        Foto: Lars Brock Nilsen
KLOKT: – Det er klokt av Helse- og omsorgsdepartementet å øke trinnprisene nå, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.  Foto: Lars Brock Nilsen

Øker prisene
SLV melder at myndighetenes tiltak derfor er at alle trinnpriser øker fra 15. mai til og med 15. august 2020. Prisen skal øke slik at generikaleverandørene får 15 prosent mer.

De skriver også at de lar noen av leverandørene selge utenlandske pakninger, selv om det finnes norske pakninger tilgjengelig.

– Tiltaket forutsetter at grossistene godtar at leverandørene øker prisene på avtaleprodukter som selges til trinnprisvilkår. Denne prisøkningen er på 15 prosent, sammenlignet med avtalepriser fra før koronakrisen, heter det i en melding på SLV.no.

Klokt forslag
– Det er klokt av Helse- og omsorgsdepartementet å øke trinnprisene nå. Leverandørene har hatt kraftige kostnadsøkninger, blant annet som følge av en svakere krone. Vi kunne risikere at det ble økende legemiddelmangel, fordi en del trinnprislegemidler ville bli ulønnsomme, og derfor trukket fra markedet. Økningen er laget slik at det er leverandørene som skal få glede av den. Prisøkningen gjør at forsyningssikkerheten er bedre, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Tysnes opplyser til Dagens Medisin Pharma at vedtaket som er gjort om å øke prisene er gyldig i tre måneder.

– De vil nok vurdere om det skal forlenges eller ikke, i august. Den største kostnadsøkningen for leverandørene har kommet av kronesvekkelsen på 15 prosent. Dersom krona fortsatt er svak i august, er det opplagt at dette bør forlenges.

Svekket kronekurs
Han forklarer at trinnprisene har stått stille samtidig som kronen svekket seg. Da var det ikke mulig for generikaleverandørene å levere legemidler til trinnpris, uten å gå med tap.

– De kan ikke over tid levere med tap. Da var det signaler fra flere leverandører om at dette ville bli vanskelig og at det kunne føre til legemiddelmangel.

Løsningen som er foreslått er at leverandørene får 15 prosent mer for legemidlene når de selges til grossist.

– Utsalgsprisen må da øke med et par prosent, opp mot nærmere ti prosent, avhengig av innkjøpspris. Slik sett apotek og grossist i null, og leverandør leverandør nyter godt av prisøkningen.

Powered by Labrador CMS