ØNSKER ØKT APOTEKAVANSE: – Hvis det ikke skjer noe, så sier staten at avansen vil fortsette nedover. Det vil være et signal til apotekene om ikke å investere i kvalitet og innovasjon, mener Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.  Foto: Dagens Medisin

ØNSKER ØKT APOTEKAVANSE: – Hvis det ikke skjer noe, så sier staten at avansen vil fortsette nedover. Det vil være et signal til apotekene om ikke å investere i kvalitet og innovasjon, mener Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen. 

Foto: Dagens Medisin

Apotekavansen har gått ned – Apotekforeningen etterlyser tiltak

En ny rapport fra Apotekforeningen viser en klar nedgang i apotekavanse på reseptlegemidler siden 2016. I samme tidsperiode har antallet håndterte pakninger og antallet ansatte farmasøyter gått opp.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Skal apotekene bidra i helsevesenet, må de også få dekket kostnader knyttet til arbeidet som utføres, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, til DM Pharma.

Rapporten som ble presentert under et webinar onsdag, viser at apotekenes avanseinntekter fra 2016 og frem til 2019 har gått ned. I samme periode er det en økning på over syv prosent i antall pakninger som håndteres.

Har ansatt flere farmasøyter

– Det viktigste vi ser er at apotekenes avanse har gått ganske kraftig ned, samtidig som antall pakninger som håndteres har gått opp. Apotekene har ekspedert 4,2 millioner flere pakninger i 2019 enn i 2016. Det er en vekst på 7,3 prosent, sier Tysnes.

Rapporten viser at apotekene har økt antall årsverk med fire prosent i perioden 2016-2019, og at kostnader for personal står for to tredjedeler av apotekenes totale kostnader.

– For å kunne håndtere veksten i ekspedisjoner har apotekene ansatt flere farmasøyter. Når kostnadene øker og inntektene står stille, går ikke regnestykket opp.

-Kan få mer legemiddelmangel
– Hva mener dere bør gjøres for å sikre en bærekraftig utvikling?

– Det aller viktigste er å prisjustere kronetillegget. Verdien av det går ned hvert år. Apotekene taper nesten 50 millioner kroner på grunn av det hvert år. Det er nok ingen som mente at det skulle bli slik etter endringene i 2018, men nå må det gjøres noe.

– Et beslektet problem er at trinnprisene ikke blir prisjustert, og derfor reelt går ned hvert år. Hvis de ikke prisjusteres, vil det bli mindre interessant å levere medisiner til Norge, og vi kan få mer legemiddelmangel.

Forslag til utvalg
Når formålet er at avansen skal dekke kostnader ved håndtering av legemidler, er det nødvendig med et system som kan vurdere endringer, uttalte Tysnes under presentasjonen av rapporten onsdag.

– Det viktigste poenget er at apotekene må få betalt for den jobben som gjøres. Staten bestemmer omfanget av dette, og vi foreslår derfor at det bør være et teknisk beregningsutvalg som annethvert år kan se på om apotekene får mer eller mindre å gjøre, og som deretter kan justere apotekavansen slik at apotekene får betalt for den jobben som gjøres. Ikke mer og ikke mindre.

– Hva skjer hvis det ikke gjøres endringer?

SKAL GJØRE EGEN EVALUERING: Ifølge Helga Festøy, enhetsleder for legemiddelbruk i Legemiddelverket, skal SLV-rapporten om apotekavansen være klar 1. desember i år.

      
        Foto: Lars Brock Nilsen
SKAL GJØRE EGEN EVALUERING: Ifølge Helga Festøy, enhetsleder for legemiddelbruk i Legemiddelverket, skal SLV-rapporten om apotekavansen være klar 1. desember i år. Foto: Lars Brock Nilsen

- Hvis det ikke skjer noe så sier Staten at avansen vil fortsette nedover. Det vil være et signal til apotekene om ikke å investere i kvalitet og innovasjon. Det vil heller resultere i et ensidig fokus på kostnadskutt for å kunne overleve. Det er ikke det samfunnet og pasientene trenger nå med tanke på legemiddelbruk og vaksinasjon.

Jobber med ny SLV-evaluering
Helga Festøy, enhetsleder for virksomhetsområdet legemiddelbruk hos Statens legemiddelverk (SLV), forteller at SLV har blitt gjort kjent med Apotekforeningens rapport.

- Vi jobber nå på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med en ny evaluering av apotekavansen. Vi har frist til 1. desember for å ferdiggjøre denne rapporten. I dette arbeidet vil vi involvere aktuelle bransjeforeninger, inkludert Apotekforeningen, Legemiddelindustrien (LMI), Legemiddelgrossistforeningen, Parallellimportørforeningen og Norsk Industriforening for generiske legemidler (NIGeL). Vi vil jobbe med dette i høst, og se på tallene og komme med egne anslag. Vi kan ikke kommentere noe mer enn det på nåværende tidspunkt, sier Festøy til DM Pharma.

Powered by Labrador CMS