UTFORDRENDE: – Hvis man ikke har flere pakninger, må vi kommunisere med kunden om at vi har et system som skal sjekke om legemidlene er falske, og at pakningen må undersøkes nærmere. Det kan være en utfordrende situasjon, forteller apoteker Marthe Gaarder. Foto: Privat
UTFORDRENDE: – Hvis man ikke har flere pakninger, må vi kommunisere med kunden om at vi har et system som skal sjekke om legemidlene er falske, og at pakningen må undersøkes nærmere. Det kan være en utfordrende situasjon, forteller apoteker Marthe Gaarder. Foto: Privat

Apoteker om FMD: – Kan føre til ubehagelige situasjoner

Marthe Gaarder mener innstrammingene i overgangsordningene for legemiddelverifikasjon har gått overraskende greit, men peker på flere sårbarheter i systemet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi var med i piloten for dette arbeidet, og har derfor vært med helt fra begynnelsen siden før sommerferien i fjor. Vi har derfor jobbet med dette systemet ganske lenge nå, forteller Marthe Gaarder, apoteker ved Apotek 1 Pålsøya i Drammen, til DM Pharma.

Siden 20. januar har norske apotek måttet reagere på flere røde varsler når legemiddelpakninger med todimensjonale matrikskoder skal verifiseres i apotek. Dersom slike varsler oppstår, må legemiddelpakningen som skulle leveres ut til pasienten legges i karantene. Pakningen kan ikke leveres ut før det har blitt kontrollert at legemidlet ikke er forfalsket.

Bakgrunnen for ordningen er EUs forfalskningsdirektiv, på engelsk Falcified Medicines Directive (FMD), som skal forhindre flyt av forfalskede legemidler i den europeiske legemiddelkjeden. Direktivet trådte i kraft 9. februar 2019.

Færre røde varsler
Apotekeren i Drammen mener den nye og strengere overgangsordningen har gått overraskende bra for deres skyld.

– Det viktigste for oss var å tidlig få på plass en ordentlig FMD-karantenesone, og ha noen til å håndtere dette. Det har vært færre røde varsler som har dukket opp etter 20. januar. Men vi har opplevd utfordringer med at FMD-klienten er nede, og da får vi ikke sjekket ut pakningene. Det blir veldig sårbart, selv om vi har fått tillatelse til å levere ut pakninger dersom dette skjer. Jeg vil si det skjer ukentlig. Det er ikke mange timer av gangen, men er det nede over lengre perioder vil det kunne påvirke på ett eller annet tidspunkt.

– Hva har vært de største utfordringene for dere knyttet til legemiddelverifikasjon i apotek?

– Det største problemet har nok vært å skjønne hva varslene faktisk betyr. Alle varslene er på engelsk, og det kan by på noen utfordringer. Dersom vi for eksempel får opp varselteksten «supplied», betyr dette at legemidlet ifølge systemet allerede er solgt fra før. Det er ikke nødvendigvis så logisk.

Ifølge Gaarder poengterte en annen kollega utfordringer med legemidler som er spesialbestilt til en kunde.

– Dersom vi får rødt varsel på den, så har vi et problem. Dette er gjerne sjeldne varer, og kunden vil gjerne ha varen der og da, ettersom det kan være kritisk for kunden.

– Kan føre til ubehagelige situasjoner
– Hvordan løser dere situasjoner der et legemiddel som egentlig skal leveres ut til en kunde må legges i karantene?

– Hvis det er flere av den varen, tar vi bare en ny vare i stedet. Hvis man ikke har flere pakninger, må vi kommunisere med kunden om at vi har et system som skal sjekke om legemidlene er falske, og at pakningen må undersøkes nærmere. Det kan være en utfordrende situasjon. Man skulle kanskje tro at kundene ikke vil ha falske legemidler, men kundene vil gjerne ha pakningen uansett, og det kan føre til ubehagelige situasjoner.

– Hva gjør dere etter at et legemiddel er lagt i karantene?

– Først må vi undersøke hva varselet betyr og hvorfor det har kommet, og hvis alt er i orden må det eventuelt manuelt meldes inn igjen til FMD-klienten. Dette må gjøres innen ti dager, hvis ikke får vi rett og slett ikke solgt legemidlet. Det er ikke alltid like lett å huske i en travel hverdag, og vi opplevde dette med en pakning sist uke, sier Gaarder.

– Kan fort gå litt tid
Hun peker på at de er et lite apotek med få ansatte og enkel kommunikasjonsflyt.

– Det gjør at stort sett alle vet om det med en gang det skjer noe. En utfordring er allikevel at alle apotek skal ha en FMD-ansvarlig. Hva om den personen blir syk eller er på ferie? Vi har ti dager på å eventuelt melde inn produkter fra karantene, og da er det viktig at flere kan håndtere disse oppgavene. Hvis én person har ansvaret, og denne nøkkelpersonen er borte, kan det fort gå litt tid før andre plukker opp denne oppgaven.

At det har vært færre røde varsler etter 20. januar har vært positivt, men har også bydd på utfordringer for de ansatte ved Apotek 1 Pålsøya.

– Ettersom vi ikke er borti det veldig ofte, blir man mer utrygg og usikker når det kommer røde varsler, ettersom vi må sette oss inn i situasjonene på nytt. Det er en fordel at det skjer sjelden, men det er også en ulempe. Jeg vil heldigvis si at det ikke preger hverdagen vår i veldig høy grad.

Powered by Labrador CMS