Apotekforeningen positiv til helse- og omsorgskomiteens innstilling

I innstilling til neste års helse- og omsorgsbudsjett ber helse og omsorgskomiteen departementet om å vurdere om det bør innføres en årlig prisjustering av faste kronetillegg i apotekavansen. Komiteen ber også departementet om å vurdere prisjustering av trinnpris.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

LEGEMIDDELMANGEL: Tysnes frykter legemiddelmangel. – For lave priser til leverandørene fører til at det norske markedet ikke blir prioritert, skriver Tysnes til DM Pharma. Foto: Apotekforeningen
LEGEMIDDELMANGEL: Tysnes frykter legemiddelmangel. – For lave priser til leverandørene fører til at det norske markedet ikke blir prioritert, skriver Tysnes til DM Pharma. Foto: Apotekforeningen

Stortinget skal neste uke behandle forslag om helse- og omsorgsbudsjett for 2021. I innstillingen viser komiteen til at fast kronebeløp i apoteksvansen ikke blir prisjustert, som fører til at verdien synker årlig.

– Tydelig signal

– Det er veldig positivt at komiteen er opptatt av apotekøkonomien. De har tatt til seg at apotekøkonomien rammes av at kronetillegget i apotekavansen ikke blir prisjustert. Det er et viktig og tydelig signal de sender til departementet, skriver Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, i en kommentar til DM Pharma.

I innstillingen står det også at komiteen har merket seg at det er bekymring for at trinnprisene for legemidler med generisk konkurranse ikke blir prisjustert. I lys av det ber komiteen departementet vurdere om prisjustering av trinnpriser er et egnet virkemiddel for å forebygge legemiddelmangel.

– Alvorlig bekymret

Tysnes skriver i en kommentar til DM Pharma at det er et viktig signal.

– Vi er alvorlig bekymret for at dette fører til økt legemiddelmangel. For lave priser til leverandørene fører til at det norske markedet ikke blir prioritert. Dermed oppstår det stadig oftere mangel på billige, eldre legemidler som veldig mange nordmenn er avhengig av, skriver Tysnes.

Foreslår plikt fjernet

Arbeiderpartiet (AP) og Sosialistisk Venstreparti (SV) sine medlemmer i komiteen foreslår å utredemuligheten for å fjerne plikten apotek har til å føre homeopatiske legemidler.

Homeopatiske legemidler er underlagt regelverk for legemidler. Det vil si at apotek har leveringsplikt for alle homeopatiske legemidler som blir etterspurt.  De må ha dokumentasjon på sikkerhet og kvalitet. De er registrert, men ikke godkjent, som andre legemidler. Det er ikke dokumentert at homeopatiske legemidler har effekt (Kilde: Statens legemiddelverk).

Powered by Labrador CMS