UTFORDRENDE: – Det er en helt eksepsjonell utfordring vi står overfor i 2021 for helsetjenesten vår når det skal distribueres vaksiner på kanskje tre til fire millioner nordmenn, uttalte Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen. Foto: Stian Gregersen / Apotekforeningen. Foto:

UTFORDRENDE: – Det er en helt eksepsjonell utfordring vi står overfor i 2021 for helsetjenesten vår når det skal distribueres vaksiner på kanskje tre til fire millioner nordmenn, uttalte Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen. Foto: Stian Gregersen / Apotekforeningen.

Foto:

Apotekforeningen vil inkluderes i planer for nasjonale vaksineprogram

Apotekforeningen mener Folkehelseinstituttet (FHI) kan bidra ved å etablere kommune-apotek-samarbeid ved å skrive apotek inn i planverket. – Opp til hver enkelt kommune, svarer FHI.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund etterlyste det på Apotekforeningens webinar denne uken, som tok for seg erfaringer fra høstens influensa-vaksinering i apotek og veien videre.

– Bør tilrettelegges

Lund mener det bør legges til rette for full utnyttelse av apotekenes kapasitet.

– Apotekene må inkluderes i planer for nasjonale vaksinasjonsprogram. Det er nødvendig å legge forhold til rette både med hensyn til avtaler og regelverk, og økonomi. FHI kan bidra til å etablere et kommune-apotek-samarbeid ved å skrive apotek inn i planverket.

Lund uttalte at Apotekforeningen ønsker et tettere samarbeid med FHI for bedre koordinasjon av neste års influensavaksine, og at apotekene er klare til å bidra i covid-19-vaksinering.

– Apotekene er beredt til å bidra til covid-19-vaksinering av millioner av nordmenn til neste år. Det bør åpnes for å gi farmasøyter rekvireringsrett for covid-19-vaksine slik vi har hørt at det nå gjøres i en rekke andre land vi normalt liker å sammenligne oss med, uttalte Lund.

Apotekforeningen har selv har skrevet brev til FHI.

– Vi må handle og snakke sammen nå. Det er ikke lenge til neste år og nordmenn skal ta både influensa- og covid-19-vaksine. Det er en helt eksepsjonell utfordring helsetjenesten står overfor i 2021, når det skal distribueres vaksiner på kanskje tre til fire millioner nordmenn, sa Lund.

FHI: – Opp til kommunene

– Er det aktuelt å inkludere apotekene i planer for nasjonale vaksinasjonsprogram?

– Det vil være opp til den enkelte kommune å gjøre avtaler med private vaksinatører, for eksempel apotek, svarer Britt Wolden, avdelingsdirektør smittevern og vaksine FHI, via e-post.

– Apotekforeningen uttaler at FHI kan tilrettelegge for et kommune-apotek-samarbeid ved å skrive apotek inn i planverket, vil det være aktuelt?

– Det ligger i planverket at det er opp til kommunene å gjøre avtaler med de aktører de ønsker for å oppnå en så god vaksinasjonsdekning blant målgruppen for vaksinasjon som mulig, det er ingen planer om å endre dette, svarer Wolden.

– Er arbeidet med bestilling av neste års influensavaksiner startet?

– Ja det er ganske snart sluttført.

– Vil apotekene inkluderes i arbeidet med bestilling for neste år for å sikre at det ikke blir bestilt for få vaksiner?

– FHI har en god dialog via Apotekforeningen om dette.

– Hvor mange vaksiner vil bestilles til neste års influensasesong?

– FHI har først og fremst fokus på Influensavaksinasjonsprogrammet, og vi har bestilt til å dekke målgruppen for vaksinasjon, som er personer i risikogruppen for alvorlig influensa sykdom samt helsepersonell. Vi bruker selvfølgelig også erfaringene fra årets sesong og mener bestillingene som er lagt inn for neste år vil dekke etterspørselen totalt.

– Vil det samarbeides tettere med apotekene om vaksinering i fremtiden? For eksempel med oppfriskningsvaksiner/voksenvaksinasjonsprogram?

– Det foreligger ingen planer om det på det nåværende tidspunkt, svarer Wolden.

Årets influensavaksine

Fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen, orienterte på webinaret om årets influensavaksiner satt i apotek.

– Det er satt 90 000 influensavaksiner i apotek denne høsten. To tredjedeler av dem er satt på personer over 65 år. 72 000 av dem er forskrevet i apotek. Totalt er det solgt 180 000 vaksiner i et år der det har vært mangel på vaksiner, fortalte Andresen.

Andresen sa at tallene kunne vært enda høyere.

– Vi vet at tallene kunne vært enda høyere hvis tilgjengeligheten hadde vært bedre og begrensningene som kom om å kun vaksinere personer i risikogruppene ikke hadde kommet.

Fagdirektøren uttalte at de er kjent med at ikke alle er positive til at influensavaksinen kan tas i apotek.

– Vi registrerer at Legeforeningen ikke applauderer tjenesten, og er kjent med at enkelte uheldige episoder er meldt til legemiddelverket. Det gjelder saker hvor apotek ikke har ekspedert og utlevert vaksiner på resept i henhold til de kravene som gjelder, sa Andresen.

Powered by Labrador CMS