UNØDVENDIG KRAV: – Vi blir jo nødt til å lage et lokale som vi ikke har tenkt å bruke. Driften vår handler jo ikke om det fysiske kundemøtet. Vi håper virkelig at kravet om fysisk apotek bortfaller med det nye regelverket som kommer, sier Lisa Grinaker, fag- og kvalitetsdirektør i Farmasiet.  Foto: Farmasiet/Johnny Vaet Nordskog

UNØDVENDIG KRAV: – Vi blir jo nødt til å lage et lokale som vi ikke har tenkt å bruke. Driften vår handler jo ikke om det fysiske kundemøtet. Vi håper virkelig at kravet om fysisk apotek bortfaller med det nye regelverket som kommer, sier Lisa Grinaker, fag- og kvalitetsdirektør i Farmasiet. 

Foto: Farmasiet/Johnny Vaet Nordskog

Farmasiet vil fjerne krav om fysisk apotek: – Hadde to kunder i hele 2020

Apotekloven krever at Norges største nettapotek må ha et fysisk apotek som så og si ingen benytter seg av. Nå håper Farmasiets fag- og kvalitetsdirektør at kravet bortfaller i et nytt regelverk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Onsdag publiserte nordiske konkurransemyndigheter en rapport om det nordiske apotekmarkedet. I rapporten slår myndighetene, inkludert det norske Konkurransetilsynet, fast at strenge reguleringer kan hindre utviklingen av flere nettapotek i Norden.

– Møter på en del utfordringer
Lisa Grinaker er fag- og kvalitetsdirektør i Farmasiet, Norges største nettapotek. Hun synes det er bra at man nå ønsker å se på regelverket, og ønsker innspillet fra blant annet Konkurransetilsynet velkommen.

– Regelverket er skrevet med tanke på fysiske apotek, og det gjør at vi møter på en del utfordringer. Blant annet må vi, for å kunne drive netthandel, etablere et fysisk apoteklokale der kunder kan møte opp. Det er mange grunner til at det er utfordrende. Vi er rigget for en annen type drift enn et fysisk apotek, og lokasjonen der vi holder til er ikke plassert der befolkningen vanligvis ferdes. Det er mye logistikk som må på plass for å drive et nettapotek, og da er det naturlig at man har driften på et industriområde. Det er nemlig ikke nok at man skal ha et fysisk apotek, det skal også være i nærheten av resten av driften, og da blir det usentralt, sier hun.

Kun to kundebesøk
Farmasiet, tidligere kjent som Komplett Apotek, har i mange år hatt tilholdssted i Sandefjord. Nå har selskapet flyttet til Vestby for å samlokalisere seg med distributøren Prime Cargo. På grunn av regelverket har de blitt nødt til å opprette et fysisk apotek i Vestby. Grinaker slår fast at det fysiske apoteket ikke akkurat har vært noen stor inntektskilde.

– Det fysiske apoteket vi hadde i Sandefjord hadde to kunder i hele 2020, sier hun.

– Medfører kravet om fysisk apotek store kostnader for dere?

– Man må jo innrede lokalet i henhold til regelverket, og det medfører jo kostnader. Det er også krav til at det skal være handicapvennlig. Vi blir jo nødt til å lage et lokale som vi ikke har tenkt å bruke. Driften vår handler jo ikke om det fysiske kundemøtet. Vi håper virkelig at kravet om fysisk apotek bortfaller med det nye regelverket som kommer, sier Grinaker.

Ønsker mulighet for skjønn
Når det gjelder punktene de nordiske konkurransemyndighetene peker på i rapporten, mener Grinaker det er behov for å presisere.

– Det er en del reseptfrie legemidler som har mengdebegrensning, men det gjelder både fysiske apotek og nettapotek. Forskjellen er at man i de fysiske apotekene kan gjøre skjønnsmessige vurderinger når det er behov for å kjøpe flere produkter. Den samme muligheten ønsker vi også for nettapotekene. Dette har Legemiddelverket tidligere sagt nei til, sier hun, og kommer med et eksempel:

– Hvis det for eksempel er en familie der flere i familien har forskjølelse, og det er flere som trenger samme type produkt av hygieneårsaker, så kan vi fortsatt bare selge en pakke. Det samme gjelder hvis det er småmark i familien. Én pakke holder ikke for en vanlig familie, sier hun.

Ser mot Sverige
Fag- og kvalitetsdirektøren er også klar på at de i Sverige har kommet mye lenger når det gjelder netthandel, også for apotek.

– Den veksten vi så under koronaåret 2020, det nivået lå Sverige på for 5-6 år siden. Det er ulike grunner til at de ligger så langt foran Norge, og en av årsakene er de mange, gode transportløsningene og distribusjonssystemene deres. Det vil sikkert komme til Norge også etter hvert.

Grinaker mener gode ordninger for norske nettapotek vil styrke det totale apotektilbudet til befolkningen i Norge.

– Sammen vil vi kunne dekke enda flere og ulike behov. Noen har behov for å gå til fysiske apotek for samtaler og vaksinering. Nettapotek kan ivareta diskresjon bedre, og kan være et lettere alternativ for folk i travle hverdager. Bedre nettapotek vil være bedre for hele apotektilbudet.

Powered by Labrador CMS