– I fjor vaksinerte vi rekordmange, tjue prosent flere enn året før. Mange vil klare å håndtere et stort antall pasienter, men det vil nok være lokale variasjoner hvor det kan for noen kan bli utfordrende, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Arkiv. Foto:

– I fjor vaksinerte vi rekordmange, tjue prosent flere enn året før. Mange vil klare å håndtere et stort antall pasienter, men det vil nok være lokale variasjoner hvor det kan for noen kan bli utfordrende, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Arkiv.

Foto:

– Kaotisk med sene endringer

KAOTISK: Ny forskrift og takst for vaksinering av risikopasienter er klar. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen synes endringene kommer i seneste laget.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Per T. Lund synes prosessen kunne vært bedre. – Vi fikk beskjed nå i helgen. Vi hadde allerede startet arbeidet. Vaksinene var ute, og apotekene hadde gjennomført omfattende opplæring. Burde vært mulig å kunne løst dette bedre. Foto: Arkiv.
Per T. Lund synes prosessen kunne vært bedre. – Vi fikk beskjed nå i helgen. Vi hadde allerede startet arbeidet. Vaksinene var ute, og apotekene hadde gjennomført omfattende opplæring. Burde vært mulig å kunne løst dette bedre. Foto: Arkiv.

– Det hele har blitt ganske kaotisk nå som det kommer endringer så sent.

Forskriften sier at apotek nå kun kan utlevere sesonginfluensavaksine til målgrupper og risikogrupper fastsatt at Folkehelseinstituttet. Den nye taksten (1v) for vaksinering for risikopasienter er på kr. 200,-, hvorav kr. 150,- er refusjon og kr. 50,- er egenandel.

– Kan gi direkte beskjed til pasienter

– Hvordan vil man få informert personer i risikogruppene?

– Det vil det være lokale variasjoner på. Hver kommune må informere godt om dette. Vi oppfordrer kommunene og fastlegene til å gå ut med god informasjon på sine nettsider og i lokalmedia, samt at de vaksinerer personer i risikogruppene når de allerede er inne på time. Noen fastleger vil også kunne opprette en vaksinasjonstimebok hvor pasienter bestiller seg time for vaksinasjon, slik at det blir enkelt for pasientene. Mange fastleger vil deretter også kunne gjøre uttrekk i pasientjournal på uvaksinerte risikopasienter og gi dem direkte beskjed om oppfordring til å ta sesonginfluensavaksinen.

Tangen sier det blir kaotisk når endringer kommer så tett opptil vaksineringsstart.

– Flere endringer gjør det forvirrende både for pasienter og for oss som skal utføre arbeidet.

– Vil det ikke bli et stort trykk på fastlegene nå som det bare er dem som skal gi vaksine?

– I fjor vaksinerte vi rekordmange, tjue prosent flere enn året før. Mange vil klare å håndtere et stort antall pasienter, men det vil nok være lokale variasjoner hvor det kan for noen kan bli utfordrende.

– Enkelt for oss å tilpasse

– For å sikre at flest mulig personer i risikogruppene får tilbud om influensavaksine har Helsedirektoratet i samråd med oss gjort et vedtak om at apotekene må forbeholde vaksinedosene de har til personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom og helsepersonell, uttaler Siri Helene Hauge, overlege ved Fhi, i en pressemelding.

Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen, forteller at apotekene tilpasser seg.

– Nå har vi kastet oss rundt og justert opplæringen slik at den er i tråd med forskriftene.

Han sier at han synes prosessen kunne vært håndtert bedre.

– Vi fikk beskjed nå i helgen. Vi hadde allerede startet arbeidet. Vaksinene var ute, og apotekene hadde gjennomført omfattende opplæring. Burde vært mulig å kunne løst dette bedre.

Lund poengterer at det er forståelse for forskriften, og tror mange vil velge apotekene når de skal vaksineres.

– Vi forstår at myndighetene ønsker å prioritere risikopasientene. Og apotekene vil bidra til rekordhøy vaksinasjon. Vi tror at veldig mange vil velge nettopp apotek fordi det er så tilgjengelig.

– Jobber med web-løsning

Hilde Bakke, fagleder SYSVAK avd. for smittevernregistre, sier de ønsker elektroniske registreringer.

– I dag har ikke apotekene direkte elektronisk rapportering. Det er også andre vaksinatører ved alders- og sykehjem, sykehus osv. som ikke har dette på plass. Det er vanlig at de enten sender en kryptert excel-fil eller papir. Nå oppfordrer vi alle vaksinatører til å få elektronisk registrering. Enten gjennom en elektronisk pasientjournal (EPJ) system eller via en web-løsning som FHI jobber med å utvikle. Nettopp fordi vi ønsker å få tidsriktige opplysninger i vaksinasjonsregisteret.

– Hvordan vil dere rapportere til SYSVAK?

– Vi har avtalt med SYSVAK at apotekene rapporterer inn elektronisk kryptert, en gang i måneden. Det var det SYSVAK ønsket. Hvis det er ønskelig med høyere frekvens så er vi åpen for det.

Lund sier at når web-løsningen er på plass vil de ta i bruk den.

– Web-portal, er den tilgjengelig fra 1. desember vil vi bruke den. Min opplevelse er at SYSVAK er fornøyd med hvordan det er nå.

– SYSVAK-forskriften gjør det mulig å registrere årsak til influensavaksinering på dem som vaksineres, hvordan vil dette bli praktisert?

– Nå vil vi bare vaksinere risikopasienter i tråd med forskriften, så det løser seg selv. Det er enkelt for oss å tilpasse oss.

– Vil ikke avvise registreringer

Hilde Bakke sier de sier de ønsker å få inn registreringer, selv om årsak til vaksinering ikke føres i registreringen.

– Vi vil ikke avvise registreringer hvis årsak til influensavaksinering mangler. EPJ-system og web-løsning vil kunne ta høyde for det. Årsak til influensavaksinering kan meldes på papir og fil, men FHI ønsker som sagt å få inn alle vaksineregistreringer elektronisk for å sikre tidsriktige data. Dette er hovedfokus nå.

Rekord i innkjøpte doser

FHI har i år kjøpt inn 1,2 millioner doser med influensavaksiner, en økning på femti prosent fra i fjor som var det året med høyest influensavaksinasjonsdekning i Norge. Nå har Helsedirektoratet bestemt at vaksiner kjøpt inn av apotekene skal forbeholdes personer i risikogrupper og helsepersonell.

Powered by Labrador CMS