ØNSKER ALTERNATIVE LØSNINGER: – Vi mener Legemiddelverket og departementet må vurdere alternative løsninger for å sikre at Mattilsynet får tilsynsansvar for LUA-utsalg», skriver fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningens høringssvar. Foto: Vidar Sandnes

ØNSKER ALTERNATIVE LØSNINGER: – Vi mener Legemiddelverket og departementet må vurdere alternative løsninger for å sikre at Mattilsynet får tilsynsansvar for LUA-utsalg», skriver fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningens høringssvar.

Foto: Vidar Sandnes

LUA-endringer: – Må vurdere alternative løsninger

Apotekforeningen mener det fremstår som meningsløst at en homøopat eller en nettbasert spesialbutikk for homøopatiske legemidler «tvinges» til å ha næringsmidler i sitt vareutvalg for å kunne omsette homøopatiske legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I desember i fjor sendte Legemiddelverket (SLV) på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ut et høringsforslag om endringer i forskrift om omsetning av legemidler utenom apotek (LUA-forskriften). Nå har høringsinnspillene fra flere ulike bransjeaktører blitt publisert.

Legemiddelverket ønsket blant annet å tillate salg av homøopatiske legemidler utenom apotek gjennom den såkalte LUA-ordningen. I tillegg ønsker SLV å begrense LUA-ordningen til virksomheter som omsetter næringsmidler, i motsetning til dagens krav om at virksomheten skal være underlagt tilsyn fra Mattilsynet.

Les også: Skeptisk til LUA-salg av homøopatiske legemidler

– Fremstår som meningsløst
Apotekforeningen skriver i sitt høringssvar at Legemiddelverket diskuterer problemstillingen rundt det å både være selger og behandler på en måte som indikerer at det vil være akseptabelt at homøopater eller andre behandlere også kan opptre som selgere. Samtidig viser de til at det i forslaget ikke finnes konkrete spor av en slik endring.

«Apotekforeningen leser likevel forskriftsendringene slik at enhver som omsetter næringsmidler, inkludert eventuelle homøopater, leger eller nettbutikker, også kan selge homøopatiske legemidler. Det fremstår som meningsløst at en homøopat eller en nettbasert spesialbutikk for homøopatiske legemidler «tvinges» til å ha næringsmidler i sitt vareutvalg for å kunne omsette homøopatiske legemidler. Vi mener Legemiddelverket og departementet må vurdere alternative løsninger for å sikre at Mattilsynet får tilsynsansvar for LUA-utsalg», skriver fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Positive til LUA-salg av homøopatiske legemidler
Apotekforeningen uttalte allerede i 2017 at homøopatiske legemidler burde kunne tillates solgt gjennom LUA-ordningen, og foreningen skriver at deres prinsipielle vurdering er lik i dag.

«Apotekforeningens vurdering baserer seg på at homøopatiske legemidler har så lavt innhold av virksomt stoff at det i praksis ikke er risiko for utilsiktede virkninger eller overdosering».

Oppfyller ikke sentrale krav til ordningen
Imidlertid mener Apotekforeningen at det er et tankekors at homøopatiske legemidler ikke oppfyller de mest sentrale krav til legemidler som kan selges gjennom LUA-ordningen.

«Som krav om at den enkelte forbruker har tilstrekkelig mulighet til selv å diagnostisere symptomer og tilstand og vurdere indikasjon for behandling, terapeutisk effekt og sikkerhet, informasjon om bruk og sikkerhet er lett tilgjengelig på pakningen og i pakningsvedlegget og opplysningene på pakning og pakningsvedlegg må anses tilstrekkelige for sikker bruk», skriver foreningen.

Powered by Labrador CMS