Illustrasjon: Getty Images Foto:
Illustrasjon: Getty Images Foto:

Opplever uklare regler for salg av reseptfri viagra på nett

Legemiddelverket mener flere nettapotek-løsninger for salg av reseptfri viagra med veiledning ikke er gode nok. Nå går de i dialog med nettapotekene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Astrid Holager Fidjeland, legemiddelinspektør i Legemiddelverket.

      
        Foto: Legemiddelverket
Astrid Holager Fidjeland, legemiddelinspektør i Legemiddelverket. Foto: Legemiddelverket

Det har hersket stor usikkerhet rundt hva som egentlig er kravene til nettbasert salg av Viagra Reseptfri med veiledning. Det viser e-postkorrespondanse mellom Legemiddelverket (SLV) og flere norske nettapotek-aktører, som DM Pharma har fått innsyn i.

Behov for klargjøring av regelverk
I en e-post datert 16. desember i fjor skriver SLV at det i forbindelse med lanseringen av Viagra Reseptfri har vært behov for å klargjøre kravene som gjelder for utlevering av reseptfrie legemidler med veiledning fra nettapotek.

Les også: SLV: – Flere kandidater til «reseptfritt med veiledning»

Ordningen innebærer ifølge SLV at hver enkelt kunde skal være i direkte kontakt med en farmasøyt og få individuell tilpasset veiledning før kunden kan kjøpe Viagra Reseptfri. SLV presiserer i e-posten at tilgangen til farmasøyt skal være lavterskel, slik at kunden ikke aktivt må foreta seg noe for å få tilgang til informasjon, veiledning og kontakt med farmasøyt.

«Nettløsningen som mange av nettapotekene tilbyr i dag, ved at man har mulighet til å kjøpe Viagra Reseptfri uten å være i kontakt med farmasøyt dersom man svarer nei på alle spørsmålene i sjekklista, er derfor ikke tilstrekkelig. Veiledningen skal gjøres av farmasøyt mens kunden bestiller varen og før kunden kjøper produktet. Det skal ikke være mulig å fullføre en bestilling av varen før kunden har vært gjennom en individuell veiledning. Mulige tekniske løsninger er for eksempel chat, telefon eller i fysisk apotek gjennom «hent i butikk». Legemiddelverket anser det heller ikke tilstrekkelig å tilby en løsning der farmasøyten ringer opp kunden mange timer etter bestillingen allerede er gjennomført», skriver SLV.

Har vært i møte med aktørene
– Hva er status for nettapotekenes løsninger for reseptfritt salg med veiledning?

– Status nå er at vi rett før vinterferien hadde et møte med de fire største nettapotekene, som er Apotek1 Skårersletta, Vitusapotek AB 28, Boots apotek Homecare og Farmasiet apotek, for å få i gang en dialog om de usikkerhetene som har oppstått, sier Astrid Holager Fidjeland, legemiddelinspektør i SLV, til DM Pharma.

Legemiddelinspektøren presiserer at enkelte av dagens løsninger for nettsalg av Viagra Reseptfri er ganske bra, men at enkelte ikke er i henhold til kravene som er satt.

– Noen har for eksempel kun valgt en klikk og hent-løsning med veiledning i apoteket når legemidlet hentes, mens andre har løsninger med levering hjem. Den store utfordringen har vært at det skal være farmasøytveiledning i øyeblikket mens kunden gjør bestillingen. Det er ikke nok med en sjekkliste, og dette har vært uklart og utfordrende for noen av aktørene å løse.

Ikke endret på kravene
– Har dialog med aktørene ført til endringer i kravene til nettløsning?

– Vi har i utgangspunktet ikke endret noe på kravene. Det siste vi nå har gjort er å ta en oppsummering internt i SLV, og deretter sendt et forslag til en ny tekst til nettapotekene som skal publiseres på våre nettsider . De har fått frist til å komme med tilbakemeldinger på den i løpet av neste uke før den publiseres.

– Det er behov for dialog
Ifølge Holager Fidjeland vil SLV blant annet foreslå at det blir satt en frist for når nettapotekene skal ha på plass en nettløsning som er i henhold til kravene.

– Denne fristen vil apotekene også få mulighet til å komme med tilbakemeldinger på. Vi ser at det er behov for dialog, da dette er en ny ordning både for aktørene og oss. Derfor har vi valgt å ikke starte opp tilsyn med de nettapotekene og deres løsninger før vi har fått deres innspill.

– Vil nettapotekene få lov til å benytte sine eksisterende løsninger frem til nye løsninger er på plass?

– Det er noe vi vil diskutere, men vi har i utgangspunktet ingen konkrete planer per i dag om å stenge ned noen av disse løsningene.

Powered by Labrador CMS