– Forslaget innebærer at apotekene og bandasjistene er de eneste aktørene som skal dekke kostnader til e-resept uten at det følger finansering fra staten, mener Apotekforeningen. Foto: Per Corneliussen
– Forslaget innebærer at apotekene og bandasjistene er de eneste aktørene som skal dekke kostnader til e-resept uten at det følger finansering fra staten, mener Apotekforeningen. Foto: Per Corneliussen

Apotekene er kritiske til betaling for e-resept

Apotekforeningen mener det blir feil å måtte betale for offentlige løsninger som e-resept når bransjen er pålagt å bruke tjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det skriver foreningen i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) forslag til endringen i e-helseloven og endringer i IKT-standardforskriften.

Vil kreve at apotek og bandasjist betaler
Et av HODs forslag er å lovregulere plikt til å gjøre de nasjonale e-helseløsningene tilgjengelige. For apotekenes del vil dette innebære å gjøre helsenettet og e-resept tilgjengelige i virksomhetene.

«Apotek og bandasjisters betaling for e-reseptløsningen bør baseres på virksomhetens nytte av løsningen. Direktoratet for e-helse har anslått at apotek og bandasjister til sammen dekker 11 prosent av kostnaden. Fordelingen av kostnadene mellom de enkelte apotekene og bandasjistene bør knyttes til omsetningstall slik at apotek og bandasjister med høy omsetning betaler noe mer enn virksomheter med lav omsetning» foreslår departementet i sitt høringsforslag.

Hevder aktørene forskjellbehandles
Samtidig vil de regionale helseforetakene og kommunene ifølge HODs forslag få overført alle midler som i dag bevilges til Direktoratet for e-helse til forvaltning og drift av e-resept for å dekke sin del av kostnadene.

«Dette innebærer at apotekene og bandasjistene er de eneste aktørene som skal dekke kostnader til e-resept uten at det følger finansering fra staten», skriver Apotekforeningen.

Behov for økning i apotekavansen
Bransjeforeningen mener en tilsvarende økning i apotekavansen må til som kompensasjon dersom det på tross av innvendingene allikevel fastsettes en plikt for apotek til betaling av e-resept.

«Tilsvarende må avansen til apotek og bandasjist for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept økes», skriver de.

Mener utgiftene allerede er store
Apotekforeningen argumenterer med at selv om bransjen har hatt nytte av e-resept-ordningen, har apotekene allerede hatt store utgifter til e-resept, i motsetning til helseforetak, kommuner og leger/forskrivere.

«Bransjen har selv betalt, og betaler fortsatt for utvikling av funksjonalitet for e-resept i sine system. I tillegg betaler de selv for drift og forvaltning av dette. Apotek har ikke selv mulighet for å øke prisene på reseptpliktige legemidler for å dekke inn økte kostnader da apotekets avanse er fastsatt av myndighetene», skriver de i sitt høringssvar.

Powered by Labrador CMS