Illustrasjon: Getty Images Foto:
Illustrasjon: Getty Images Foto:

Apotekene får bivirknings- og sikkerhetsinformasjon på e-post

Legemiddelverket ønsker også å få til varslingssystem for denne informasjonen i apotekenes ekspedisjonssystem.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Ane Simensen, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

      
        Foto: Legemiddelverket
Ane Simensen, seniorrådgiver i Legemiddelverket. Foto: Legemiddelverket

Legemiddelfirmaene sender ut Kjære helsepersonell-brev med ny og viktig informasjon om bivirkninger og sikkerhet når dette foreligger. Brevene utarbeides sammen med Legemiddelverket, som merker brevene med deres offisielle logo for sikkerhetsinformasjon. Det er ofte etter godkjenning av et nytt legemiddel at slik informasjon sendes ut, og spesielt dersom det er forhold ved legemidlet som helsepersonell bør være spesielt oppmerksomme på.

Initiativ fra industrien
Frem til nå har helsepersonell i apotek fått denne informasjonen på papir per post, men nå får denne gruppen endelig tilgang på denne viktige informasjonen på e-post.

– Legemiddelindustrien har ansvaret for å distribuere denne informasjonen ut til helsepersonell og det var de som tok kontakt med oss med ønske om å få distribuert denne informasjonen digitalt. På bakgrunn av dette initiativet har vi brukt store deler av 2018 til å utrede de beste mulighetene vi for å distribuere denne informasjonen. Vi har kommet frem til noen kortsiktige og lavthengende frukter, og Kjære helsepersonell-brev til apotek var en av disse, forteller seniorrådgiver Ane Simensen, som jobber med riktig legemiddelbruk i Statens legemiddelverk (SLV).

Ifølge Simensen har Legemiddelverket gjennom Felleskatalogen fått stilt alle e-postadressene til apotekene til disposisjon, og at dette har gjort det mulig å holde prosjektet gående.

– De fleste av disse informasjonsskrivene er rettet mot forskrivende lege, men mange er også rettet mot apotek og apotekfarmasøyter.

– Hva er årsaken til at distribusjon av slik viktig informasjon per e-post ikke har kommet på plass før i 2019?

– Vi har i 2018 evaluert hvordan vi bedre skal nå ut med denne informasjonen til helsepersonell. Så kan man jo spørre seg hvorfor det ikke har blitt evaluert tidligere, men det var dialogen med industrien som gjorde at vi tok initiativ til å se nærmere på dette.

Mener e-post ikke alltid er best
Seniorrådgiveren påpeker at det viktigste er at viktig sikkerhets- og bivirkningsinformasjon skal spres slik at det er lett tilgjengelig for helsepersonell, på en så enkel og effektiv måte som mulig.

– For noen helsepersonell-grupper er ikke nødvendigvis e-post den beste måten å få denne informasjonen. Hovedmottakeren av disse brevene er som oftest forskrivende lege, og der har vi ikke e-postadressene som behøves. Vi ser nå nærmere på hvordan vi skal nå denne gruppen bedre, og vi har i dag muligheter for å varsle legene i deres journalsystem gjennom Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST), sier Simensen, som legger til:

– Det kan imidlertid være at også legene trenger informasjonen utenom selve forskrivningsøyeblikket. Vi er i dialog med Legeforeningen om å finne en bedre løsning, men vi er ikke kommet like langt som vi har med apotekene.

Bruker intranett og Felleskatalogen
Som en del av prosjektet med å lette tilgangen på informasjon fra legemiddelfirmaene og legemiddelmyndighetene, har Kjære helsepersonell-brevene også blitt tilgjengelige i de store apotekkjedenes intranett og inne på de aktuelle preparatene på Felleskatalogen.

– Vi vet at det er varierende blant apotekfarmasøyter hvem som får med seg denne informasjonen, og vi ønsker virkelig at de skal kjenne til denne ordningen, sier Simensen.

– Er det kun apotekene som nå får denne informasjonen på e-post, eller er det også den enkelte apotekfarmasøyt?

– Det blir litt opp til hvert enkelt apotek. I mange apotek har ikke den enkelte apotekfarmasøyt sin egen e-postadresse. Så da vil det jo eventuelt være aktuelt å printe ut informasjonen eller finne den i andre kanaler.

Ønsker varslinger i EIK

Simensen mener det ideelt sett hadde vært best om apotekfarmasøytene kunne fått opp varsler i sitt ekspedisjonssystem på samme måte som legene får varsler i sitt journalsystem.

Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

      
        Foto: Stian Gregersen / Apotekforeningen
Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen. Foto: Stian Gregersen / Apotekforeningen

– Det utvikles et nytt ekspedisjonssystem for apotekene, og vi er i kontakt med Apotekforeningen om mulighetene får å få til varsling gjennom dette EIK-systemet. Det blir nå opp til dem hva de ønsker å utvikle og legge til rette for.

Ser på muligheten
Apotekforeningen bekrefter at de har hatt dialog med Legemiddelverket om ulike muligheter for å formidle disse varslene til apotekene.

– Vi har foreløpig konkludert med at vi holder oss til formidling via kjedenes intranett, Apotekforeningens eget apotekintranett og i interne nyhetsbrev til apotekene. Vi vil jobbe videre med å se på muligheten for å få inn disse varslene i senere versjoner av Eik, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Han påpeker at Apotekforeningen er enig i at det er fornuftig at leverandørene også går over til elektronisk kommunikasjon med apotekene.

– Vi har holdt dialogen med Legemiddelverket, da dette er sikkerhetsinformasjon som de godkjenner, og har ikke diskutert dette med leverandørene.

Powered by Labrador CMS