– Apotek er viktig for de eldre: Hilde Ariansen, farmasøyt og seniorrådgiver i Apotekforeningen innledet foreningens temaseminar om eldre og legemidler. Foto: Lars Brock Nilsen
– Apotek er viktig for de eldre: Hilde Ariansen, farmasøyt og seniorrådgiver i Apotekforeningen innledet foreningens temaseminar om eldre og legemidler. Foto: Lars Brock Nilsen

– Apotekene kan bedre eldres legemiddelbruk

Farmasøyttjenester i apotek kan gjøre eldre pasienter tryggere på egen legemiddelbruk, tror Apotekforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

—    Personer over 65 år representerer kun 15 prosent av den norske befolkningen, men denne aldersgruppen står for mer enn halvparten av legemiddelbruken her til lands, sa Hilde Ariansen, farmasøyt og seniorrådgiver i Apotekforeningen, da hun innledet foreningens temaseminar om eldre sin legemiddelbruk 6. februar.

Fordeler og ulemper

Ariansen påpekte at selv om legemiddelutviklingen gjør at man i dag kan leve med sykdommer man tidligere døde av, så gir ikke flere legemidler alltid bedre helse.

– Vi kunne nylig lese i Dagbladet om Liv Pedersen som sto på fem ulike antipsykotika, og som ble så sløv av medisineringen at hun nesten ikke kjente igjen sine egne barn. Hun har nå trappet ned på medisinene og klarer seg fint. Liv sin historie er dessverre ikke unik, sa Ariansen.

Seniorrådgiveren trakk så frem flere tall til ettertanke: 236 000 eldre over 65 år står i dag på 10 eller flere legemidler, mens 76 000 i samme aldersgruppe står på 15 eller flere legemidler.

– Det finnes i dag ikke én nasjonal oversikt over legemiddelbruken til norske pasienter, men vi vet at det er feil i 60 prosent av de listene som finnes. Apotekene som møter pasientene ofte kan faktisk ha bedre oversikt over legemidlene en pasient står på enn pasientens fastlege.

– God plassering i legemiddelløpet

Apotekforeningens representant mener apotekene er en viktig arena for å sikre god legemiddelbehandling av blant andre eldre pasienter.

- Verdikjeden stopper ikke etter forskrivningen. Det viktigste er at pasienten bruker det som er forskrevet. Apoteket har en god plassering i legemiddelløpet, og jeg oppfordrer myndighetene til å se mot apotekene når nye løsninger skal utredes.

Powered by Labrador CMS