VIL HA UTVIDET VAKSINE-ROLLE: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. Foto: Arkivfoto
VIL HA UTVIDET VAKSINE-ROLLE: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. Foto: Arkivfoto

Ber om at apotekene får vaksineoppdrag av myndighetene

Apotekforeningen ønsker å sette influensavaksine uten resept fra lege.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Apotekforeningen ber Helse- og omsorgsdepartementet om at myndighetene gir apotekene et formelt vaksinasjonsoppdrag, at det tilrettelegges for apotekvaksinering uten krav om resept fra lege, og at apotekene blir økonomisk likestilt med andre tilbydere av vaksiner.

«Ved landets apotek er det ansatt 3800 farmasøyter og 3300 apotekteknikere som er i stand til å iverksette et vaksinasjonstilbud til en fornuftig pris, og uten investeringskostnader for myndighetene», skriver Apotekforeningens administrerende direktør Per T. Lund i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

«Hindrer drop-in-tilbud»
Foreningen ber blant annet om at regjeringen prioriterer arbeidet med å endre regelverket som står i veien for at apotek kan vaksinere uten resept fra lege, og peker på at helsesøstre har slik rekvireringsrett for vaksiner.

«Dagens vaksinasjonstilbud i apotek forutsetter at lege utsteder resept. Dette innebærer at pasientene må innhente resept på vaksinen og hindrer dermed et enkelt drop-in-tilbud. Videre medfører det at kostnadene og dermed prisen på vaksinen øker betydelig for pasientene. Om lag halvparten av prisen for vaksinasjon i apotek skyldes kravet om legeresept», skriver Lund.

Vil utvide dagens tilbud
Apotekforeningen peker dessuten på at norske helsemyndigheter har satt mål om dekning av influensavaksinasjon på 75 prosent innenfor målgruppene, men at den faktisk registrerte dekningen ligger på 24 prosent. Lund viser til at 260 norske apotek allerede tilbyr influensavaksiner.

«For at apotek i Norge skal kunne spille en enda viktigere rolle i fremtiden, er det avgjørende at tilbudet utvides til flere (alle) apotek, og at det legges til rette for at pasientene kan motta vaksinen til en lav nok pris. Vi mener dette forutsetter at apotek får et tydelig oppdrag fra nasjonale myndigheter og en selvstendig rolle i gjennomføring av vaksinasjonstilbudet».

Powered by Labrador CMS