BER OM GJENNOMGANG: Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Øyvind Bosnes Engen
BER OM GJENNOMGANG: Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Ber om tiltak for å redusere legemiddelsvinn

Departementet bestiller gjennomgang av reglene for legemiddeldistribusjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ber Statens legemiddelverk (SLV) om å gå gjennom reglene og praksisen for legemiddeldistribusjon, og foreslå tiltak for å redusere legemiddelsvinnet. Det kommer frem av et oppdragsbrev fra departementet, som nylig ble offentlig tilgjengelig.

«Akseptabel tidsfrist»
Departementet peker blant annet på EU-kommisjonens retningslinjer for god distribusjonspraksis, som er tatt inn i norsk regelverk og krever at retur av legemidler fra apotek til grossist kun kan skje innenfor en «akseptabel tidsfrist».

«Statens legemiddelverk har i sin praksis lagt til grunn at som hovedregel vil en akseptabel tidsfrist være ti dager. Dette innebærer at legemidler som ikke returneres innen fristen og som ikke blir solgt må kasseres, og apoteket påføres tap», heter det i oppdragsbrevet.

Begrenset mulighet
HOD hevder videre på at apotekloven legger begrensninger på muligheten til å levere legemidler fra ett apotek til et annet.

«Departementet ber Statens legemiddelverk i lys av dette foreta en gjennomgang av relevant regelverk og utarbeide eventuelle forslag til endringer. Hensynet til å redusere svinn må vurderes i et bredere samfunnsøkonomisk perspektiv, hvor blant annet krav til sikkerhet, kvalitet og tilgang på legemidler hensyntas», skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Legemiddelverket må levere sin utredning og forslag til endringer senest 31. januar 2019.

Taper titalls millioner
Oppdragsbrevet fra departementet kommer i kjølvannet av et innspill til regjeringen fra Apotekforeningen i vår:

«Med gjeldende regelverk og Legemiddelverkets praktisering av dette taper norske apotek årlig titalls millioner kroner ved at legemidler må kasseres ved utløp av holdbarhetsdato. Risikoen for økonomisk tap i apotek innebærer at pasientenes tilgang til legemidler blir dårligere som følge av redusert lagerhold i apotek for å begrense kassasjon», skrev Apotekforeningen den gangen.

Flere kostbare legemidler
Foreningen peker blant annet på at det er blitt langt flere kostbare legemiddelpakninger på markedet de siste årene, og at apotekene taper mer på å kassere disse. Videre påpeker Apotekforeningen at det nye EU-regelverket mot forfalskede legemidler (FMD) ventes å ivareta mye av de samme hensynene til sikkerhet:

«Innføring av FMD-direktivet og nye sikkerhetstiltak mot falske legemidler, vil etter Apotekforeningens mening tilsi at adgangen til retur av legemidler fra apotek, og leveranser mellom apotek, bør kunne utvides».

Powered by Labrador CMS