Illustrasjon: Getty Images Foto:
Illustrasjon: Getty Images Foto:

Britiske farmasøyter frykter økt arbeidspress

En nylig undersøkelse fra Brother UK viser at 97 prosent av spurte britiske apotekfarmasøyter forventer større arbeidspress i 2020.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Spørreundersøkelsen inkluderte svar fra 100 britiske apotekfarmasøyter, og avdekket både utfordringer og forslag til løsninger på en stadig mer krevende arbeidshverdag for denne yrkesgruppen i Storbritannia, skriver PharmaTimes.

Administrative oppgaver stjeler ressurser
Blant annet svarte 89 prosent av deltakerne i spørreundersøkelsen at de tror kutt i og optimalisering av såkalte back-office-prosesser (arbeid som ikke er direkte knyttet til kundekontakt red.anm.) vil være tiltak som kan bidra til å øke ressurstilfanget i britiske apotek. 60 prosent av de spurte sier også at økende ressurser til administrativt arbeid har blitt et alvorlig problem for apoteksektoren i Storbritannia.

Store problemområder som ifølge farmasøytene i undersøkelsen må løses inkluderte komplekse arbeidsprosesser mellom apotek og fastlegekontorer, resepthåndtering, håndtering av pasientjournaler og dokument- og etikettutskrivning. Blant annet opplyste 55 prosent av de spurte farmasøytene at de har lite forståelse av hvor store printkostnader deres apotek har.

Stadig flere apotektjenester
Resultatene fra spørreundersøkelsen kommer samtidig som britiske apotekfarmasøyter uttrykker stadig større bekymringer over det økende antallet pasienttjenester som tilbys i britiske apotek. Dette inkluderer blant annet The NHS Community Pharmacist Consultation Service (CPCS), en konsultasjonstjeneste som tilbys av farmasøyter i primærapotek for å lette trykket på britiske legekontor, samt en rekke andre kliniske tjenester som hepatitt C-testing og tjenester for røykeslutt.

– Våre undersøkelser viser klare krav om endring, spesielt når det kommer til å lindre den stadig voksende administrative byrden. Farmasøytene ønsker universell bruk av digitale journaler og forskrivninger, forbedringer i IT-løsninger samt endringer i hvordan legekontor og apotek jobber sammen. Dette dreier seg spesielt om å utvikle klare ansvarsområder for forskrivning og dispensering, sier Diane Barnes, Senior Healthcare Business Manager i Brother UK, i en uttalelse.

Powered by Labrador CMS