ØNSKER FORTGANG: – Vi håper og tror at denne prosessen vil være et steg mot raskere beslutninger, sier Audun Ohna i Roche Norge. Foto: Roche
ØNSKER FORTGANG: – Vi håper og tror at denne prosessen vil være et steg mot raskere beslutninger, sier Audun Ohna i Roche Norge. Foto: Roche

De første søknadene til FINOSE er sendt inn

– Vi håper og tror at denne prosessen vil være et steg mot raskere beslutninger, sier direktør for markedsadgang og pris Audun Ohna i Roche Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FINOSE er et samarbeid mellom Norge, Finland og Sverige om legemiddelvurderinger. Samarbeidet ble lansert i mars 2018. Legemiddelmyndighetene i Finland, Norge og Sverige håper at metodevurderingssamarbeidet FINOSE skal korte ned tiden det tar før nye legemidler kommer på markedet. Men det har tidligere blitt påpekt en risiko for at man ender opp med «dobbeltløp». 

Nå har de første søknadene kommet inn.

Håper på raske fellesvurderinger
Roche har meldt inn legemiddelet atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft.

– For Roche er nyskapning og innovative løsninger viktig. Derfor er vi også positive til denne typen initiativer, som forhåpentligvis vil føre til raske og felles vurderinger på tvers av landegrenser, sier Audun Ohna, direktør for markedsadgang og pris i Roche Norge.

– Det gjelder også i vår omgang med regulatoriske myndigheter.  Til syvende og sist vil det komme pasienten til gode. Det er også bakgrunnen for at vi jobber tett med det europeisk-initierte EUnetHTA innen effektvurderinger av legemidler, hvor Roche allerede har foreslått flere legemidler som vil kunne være aktuelle.

Ønsker likere vurderinger av effekt og nytte
– Ser dere for dere at prosessen kan gå raskere i Norge om dere først har fått en vurdering i FINOSE?

– Vi håper og tror at denne prosessen vil være et steg mot raskere beslutninger, som dermed vil kunne gi pasienter i Norge, Sverige og Finland raskere tilgang til nye og innovative behandlinger. I tillegg håper vi prosessen vil kunne bidra til likere vurderinger av effekt og nytte på tvers av landene, hvor det tidligere har vært situasjoner med svært ulik vurdering, noe man i utgangspunktet ikke skulle forvente mellom såpass like land.

To selskaper har så langt sendt inn grunnlag for de første vurderingene innen rammene for FINOSE. Informasjon om den andre produsenten er ikke offentliggjort.

Powered by Labrador CMS