HAR GJENNOMGÅTT LUA-LISTEN: Legemiddelverket har tatt sin årlige gjennomgang av listen over legemidler som kan selges i butikker og andre utsalg utenom apotek. Foto:
HAR GJENNOMGÅTT LUA-LISTEN: Legemiddelverket har tatt sin årlige gjennomgang av listen over legemidler som kan selges i butikker og andre utsalg utenom apotek. Foto:

Ett nytt legemiddel inn i LUA-ordningen

Ny sugetablett mot sår hals får selges i butikk fra februar.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Statens legemiddelverk har besluttet å innføre ett nytt produkt på listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen).

Fra 1. februar 2019 kan Karo Pharmas sugetablett Solvivo selges i butikker, bensinstasjoner, kiosker og lignende. Det er konklusjonen etter at endringene i LUA-listen har vært på høring. Tabletten inneholder amylmetakresol og 2,4-diklorbenzylalkohol, og brukes til lindring av sår hals.

Usikker på enkelhet
I begrunnelsen fra Legemiddelverket heter det at «tilstanden sår hals kan enkelt vurderes av pasienten selv og vurderes som egnet til egenomsorg uten behov for veiledning fra farmasøyt». Videre begrunnes beslutningen med at pasienten «i henhold til informasjonen i pakningsvedlegget» skal oppsøke lege ved uteblitt effekt etter to dagers behandling.

I høringen har Norges Farmaceutiske Forening stilt spørsmål ved hvor enkelt det er for pasientene selv å vurdere om effekten ved tablettene har uteblitt.

To fikk nei
To produkter får dessuten avslag om å føres på LUA-listen: Øyendråpeproduktet nafazolin (Cleye) fra Clear Eyes Pharma til behandling av røde og irriterte øyne, samt acetylsalisylsyre-tabletter som smertestillende behandling.

I høringen har både Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening gitt sin støtte til at disse produktene ikke får omsettes utenfor apotek. For øvrig har ingen andre høringsinstanser tatt standpunkt til endringene, ifølge SLV.

Ingen produkter fjernes fra listen over legemidler som kan selges utenom apotek.

Powered by Labrador CMS