Farmaceutene-leder Rønnaug Larsen trekker frem teknologisk innovasjon, grønn farmasi og viktige innspill om legemiddeltilgang som hovedtrekk fra årets FIP-kongress i Abu Dhabi. Foto: Privat
Farmaceutene-leder Rønnaug Larsen trekker frem teknologisk innovasjon, grønn farmasi og viktige innspill om legemiddeltilgang som hovedtrekk fra årets FIP-kongress i Abu Dhabi. Foto: Privat

– Farmasøytene må engasjere seg i teknologisk utvikling

Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen mener det er flere viktige erfaringer å hente med seg hjem fra verdens største farmasikongress i Abu Dhabi.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Larsen, som er farmasøyt og leder av Norges Farmaceutiske Forening, deltar i disse dager på FIP World Congress, som er verdens største kongress for farmasøyter. Årets kongress finner sted i Abu Dhabi. Dagen i dag, 25. september, er også Verdens farmasøytdag, som også markeres med brask og bram under den internasjonale kongressen.

– I år deltar det 2600 farmasøyter fra rundt 100 forskjellige land. Vi er 15 deltakere fra Norge, forteller Larsen til DM Pharma.

Grønn farmasi
Kongressen er ikke ferdig før torsdag, men Farmaceutenes leder mener det allerede er flere temaer som har fått stor oppmerksomhet.

– Det er gledelig å se at den grønne bølgen også har slått innover farmasien, og jeg deltok i går på en svært interessant sesjon om luftforurensning. Der ble det diskutert hvordan farmasøyter i apotek kan bidra til forebyggingsarbeid.  Tyrkia har eksempelvis gjennomført en internasjonal undersøkelse som viser at mange ikke tror man opplever luftforurensning i sitt eget hjem, men dette kan faktisk skape stor forverring for de som har luftveisplager, sier hun.

Forurensning fra antibiotikabruk- og produksjon var også oppe til diskusjon, og ifølge Larsen har det blant annet vært fokus på bruk av antibiotika i landbruksproduksjon.

– Uforholdsmessig stor bruk av antibiotika i landbruk spiller en stor rolle i antibiotikaforurensning.

Legemiddeltilgang i nytt lys
Legemiddeltilgang er blitt et stort problem i hele verden, og Larsen mener innspill på Verdens helseorganisasjon (WHO) under kongressen satt problemstillingen i et nytt lys.

– I Norge snakker vi mye om legemiddelmangel fordi vi ikke får tak i legemidlene, men ifølge WHO er det et like stort problem at mange ikke har råd til legemidlene.

Farmasøyten mener kongressen gir interessant innsikt i hvilke områder de ulike landene fokuserer på.

– Representanter fra Frankrike har holdt presentasjon om elektronisk varsling om legemiddelmangel til apotek og andre som har behov for informasjon. I Nigeria er det for tiden stort fokus på nasjonal egenproduksjon og lagring av legemidler, mens de i Sør-Kora diskuterer virkestofforskrivning som en metode for å redusere mangelsituasjoner.

Andre regler for generisk bytte
I motsetning til i Norge, der apotekfarmasøyter kan tilby billigere generiske alternativer til legemidlene legen har forskrevet, er det i andre land ikke lov å levere ut noe annet enn det preparatet legen har satt på resepten.

– Kolleger fra vår østeriske søsterorganisasjon har fortalt meg at slike regler gjelder i Østerrike.

Teknologi har også vært i fokus under årets FIP-kongress, og Larsen nevner en interessant sesjon om spillifisering i apotekbransjen.

– I dataspill er det om å gjøre å tjene poeng og oppnå mål, og man lærer mer jo mer man spiller. Denne tankegangen kan også implementeres i apotek for å få folk til å ta medisinene sine. Ved å registrere legemiddelbruk, svare på spørsmål om legemiddelbruken og fortelle om hvordan man føler seg for å få poeng, kan man bidra til å styrke etterlevelsen. Danske Drugstar er et eksempel på hvordan man kan gjøre det, sier Larsen.

– Må tørre å tenke mer utradisjonelt
Hun mener farmasøyter gjennom sin utdanning har lært masse grunnleggende kunnskap som kan brukes i mange ulike steder.

– Farmasøytene må tørre å tenke mer utradisjonelt, blant annet for hvordan man velger seg jobb. Vi har et godt grunnlag for å jobbe med andre ting i grensesjiktet for hva faget er, og jeg skulle ønske at farmasøyter blir flinkere til å engasjere seg i den teknologiske utviklingen.

Powered by Labrador CMS