Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, under høringen i Stortinget tidligere denne uken. Skjermdump: Stortinget.no Foto:
Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, under høringen i Stortinget tidligere denne uken. Skjermdump: Stortinget.no Foto:

– Hever effekten av investering på én milliard kroner dramatisk

Apotekforeningen kritiserte manglende fokus på tjenesteinnovasjon og apotekenes rolle i helsenæringen under en høring om Helsenæringsmeldingen i Stortinget tirsdag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Vi støtter hovedmålet i helsenæringsmeldingen, som er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen, og samtidig bidra til en bedre helse- og omsorgstjeneste. Det er udiskutabelt gode mål, innledet Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, under sitt høringsinnlegg.

Han pekte allikevel på at dersom man skal lykkes med å etablere en bærekraftig helsetjeneste, må det legges til rette for tjenesteinnovasjon.

– Og det mener vi denne meldingen fokuserer for lite på, selv om det er med.

– Største aktøren i helsenæringen
Tysnes viste til at mer enn 1000 pasienter dør årlig som følge av feil eller uheldig legemiddelbruk og at kostnadene ved feil legemiddelbruk er minst ti milliarder kroner årlig.

– Utfordringene kan løses ved hjelp av innovasjon og effektivisering, og ved å se på oppgavefordeling med nye øyne. Apotekene kan spille en større rolle i helsetjenesten enn det vi gjør i dag. Så vidt jeg vet er vi den største aktøren i helsenæringen, uten at meldingen er veldig preget av det. Vi mener Stortinget nå må bruke helsenæringsmeldingen til å gi tjenesteinnovasjon i apotek et løft.

– Lønnsomt fra dag én
Direktøren trakk frem Inhalasjonsveiledning og Medisinstart som starten på tjenesteinnovasjon i apotek.

– Vi bruker milliarder på legemidler som pasientene ikke får full effekt av, og kostnadene ved feilbruk er store. Staten bruker én milliard kroner i året på inhalasjonslegemidler til astma- og kolspasienter. Omtrent halvparten av de 400 000 pasientene bruker legemidlene så feil at de får ingen eller liten effekt av dem. Gjennom denne nye tjenesten, Inhalasjonsveiledning, som vi har holdt på med i drøyt tre år, så lærer vi opp pasientene til å få den effekten de skal ha, med særdeles gode resultater, sa Tysnes, som la til:

– Denne tjenesten koster fem millioner kroner, og er lønnsom fra dag én fordi den dramatisk hever effekten til en investering på én milliard kroner.

Vil nå pasienter som trenger tjenestene mest
Fremover mener Tysnes det vil være viktig å utvikle tjenester som når de pasientene som sliter mest.

– Og vi vet mye om hvem det er: Det er blant annet eldre pasienter som bruker mange legemidler samtidig, og en del andre pasientgrupper som har en kompleks legemiddelbruk som gjør at det er lett å bli feil. Vi har grunntjenester som kan videreutvikles for å nå disse gruppene også.

Avslutningsvis påpekte han mangelen på gode kvalitetsindikatorer for å kunne måle effekter av tiltak som innføres.

– Da kan vi se og vite i etterkant om det tiltaket vi har satt inn faktisk gir de resultatene som tiltaket skal ha, og om det har den lønnsomheten det skal ha.

Powered by Labrador CMS