– PÅVIRKER APOTEKDRIFTEN: Ledelsen i Boots Norge og Alliance Healthcare venter at omsetningsveksten fra sykehusanbudet vil gi gevinster også for driften av apotekene. Foto: Øyvind Bosnes Engen
– PÅVIRKER APOTEKDRIFTEN: Ledelsen i Boots Norge og Alliance Healthcare venter at omsetningsveksten fra sykehusanbudet vil gi gevinster også for driften av apotekene. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Kraftig omsetningsvekst for Boots-grossisten

Alliance Healthcare omsatte for 8,1 milliarder kroner i det første hele regnskapsåret etter at legemiddelgrossisten vant sykehusanbudet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Alliance Healthcare, legemiddelgrossisten som eier Boots-apotekene, omsatte for 8,1 milliarder kroner i regnskapsåret 2016. Det er mer enn en dobling siden 2014 – det siste hele regnskapsåret før grossisten vant anbudskonkurransen om å bli sykehusapotekenes leverandør – da Alliance Healthcare omsatte for 2,9 milliarder kroner.

Samtidig melder legemiddelgrossisten om et overskudd på driften på 94 millioner kroner i regnskapsåret 2016. Det kommer frem i selskapets årsregnskap, som nylig ble offentliggjort.

Stordriftsfordeler
Det var i 2014 at Alliance Healthcare vant anbudskonkurransen om å distribuere legemidler til sykehusapotekene. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2015, og varer i utgangspunktet i fire år. Tidligere var det Norsk medisinaldepot (NMD) som hadde denne kontrakten.

«Sykehusanbudet medfører en kraftig volumvekst og samtidig stordriftsfordeler og effektivitetsgevinster i distribusjon til konsernets egne apotek, organisert i Boots Norge AS, og til frittstående apotek som vi leverer legemidler og handelsvarer til», skriver styret i årsberetningen.

INVESTERER LANGSIKTIG: Margrethe Sunde, administrerende direktør i Boots Norge og Alliance Healthcare.

      
        Foto: Per Corneliussen
INVESTERER LANGSIKTIG: Margrethe Sunde, administrerende direktør i Boots Norge og Alliance Healthcare. Foto: Per Corneliussen

Store investeringer
Administrerende direktør Margrethe Sunde i Boots Norge og Alliance Healthcare viser til at grossisten overtok sykehusleveransene etter at Norsk Medisinaldepot hadde hatt kontrakten i mer enn 50 år. Hun forteller at overgangen krevde store investeringer i utstyr, lokaler, varer og arbeidskraft:

– Vi fikk noen få måneder å forberede denne overgangen på, og derved falt mange tunge og kostnadsdrivende investeringer på det første året synliggjort i dette resultatet. Dette har vært viktige investeringer for oss å ta for å sikre kvalitet og kompetanse slik at vi er en god partner for utvikling av effektiv, trygg og sikker legemiddelforsyning for norske sykehus i årene fremover, sier Sunde til Dagens Medisin Pharma.

– Bedre forsyningssikkerhet
Selve apotekkjeden Boots omsatte i regnskapsåret 2016 for fire milliarder kroner, og melder om et negativt driftsresultat på 63 millioner kroner. Kjeden opprettet to nye apotek i løpet av regnskapsåret, og har per utgangen av august 160 apotek i Norge.

– Hvordan forventer dere at sykehusanbudet vil påvirke Boots-kjedens apotekdrift?

– Skala og stordrift gir synergier. Det er selve drivkraften bak kjededrift og forenklinger. I tillegg er det slik at vi tror at Alliance Healthcare gjennom vårt sterke globale nettverk, og vår posisjon som største grossist i Norge kan gi bedre forsyningssikkerhet for alle kunder i Norge – også de som bruker Boots apotek. Kunder i Boots apotek vil få raskere, enklere og bedre tilgang på legemidler og handelsvarer, sier Sunde.

Tror på fortsatt vekst
– I lys av utviklingen etter at sykehusanbudet trådte i kraft: Hvordan forventer dere at omsetning og resultat vil utvikle seg de nærmeste årene?

– Underliggende vekst i befolkningen, sykdoms- og alderssammensetning påvirker det generelle legemiddelforbruket. I tillegg vil innføring av flere nye og kostbare legemidler drive vekst. For å sikre at storsamfunnet har råd til denne veksten fremover er det viktig at vi bidrar til rasjonell og riktig legemiddelbruk i alle deler av Helse-Norge. Vi skal bruke vår posisjon som største legemiddelgrossist til å utvikle dette, og vokse både faglig og driftsmessig de neste årene, sier Sunde til Dagens Medisin Pharma:

– Samtidig ser jeg en urovekkende utvikling ved at kostnadene til innkjøp og distribusjon av legemidler til sykehus og apotek er økende i Norge som et lite marked. Dette skyldes i stor grad strenge lovkrav, vår geografi og klima, legemiddelindustriens forsyningspolitikk og sårbare produksjonslinjer globalt. Her må vi jobbe sammen i fellesskap for å trygge rammevilkårene for forsyningssikkerhet i Norge i årene fremover.

Regnskapsåret for Boots Norge og Alliance Healthcare løper fra og med 1. september 2015 til og med 31. august 2016.

Powered by Labrador CMS