Illustrasjon: Getty Images Foto:
Illustrasjon: Getty Images Foto:

Krever opplæring om legemidlers miljøpåvirkning

Det europeiske forbundet for sykehusfarmasøyter mener tverrfaglig utdanning, forbyggende tiltak mot forurensing og treningsprogram for helsepersonell må utvikles og implementeres fortløpende.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Europakommisjonen publiserte i mars EUs strategiske tilnærming til legemidlers miljøpåvirkning. Nå har Det europeiske forbundet for sykehusfarmasøyter (EAHP) kommet med sin vurdering av strategien.

Vil lære opp annet helsepersonell
EAHP mener at det faktum at legemidler i miljøet også er skadelig for pasienter ikke kommuniseres godt nok i Europakommisjonens strategi.

«Sykehusfarmasøyter, i tillegg til leger og apotekfarmasøyter, er helsepersonell som er i direkte kontakt med pasienter. Disse bør oppmuntres og gjøres i stand til å lære både annet helsepersonell og pasienter om hvilken påvirkning antibiotika, hormoner, cytotoksiske legemidler og NSAIDS har på miljøet.

Derfor oppfordrer EAHP Europakommisjonen og nasjonale myndigheter til å sikre helsepersonell utdanningsprogrammer i hvilke tiltak de bør kjenne til for å forhindre farmasøytisk forurensning.

«Denne opplæringen bør tilbys på bachelor- og masternivå, i tillegg til opplæringsprogrammer gjennom livet».

Aktive substanser i miljøet
EAHP påpeker videre at noen legemidler ikke metaboliseres og omgjøres til inaktive substanser av pasienter eller dyr som behandles med disse legemidlene. Både antibiotika, hormoner, cytotoksiske legemidler og NSAIDs kan bli delvis skilt ut fra kroppen uforandret og holde seg farmakologisk aktive. Dette kan forurense miljøet, og aktive antibiotika i miljøet kan skape antibiotikaresistens i pasienter og dyr. Dette vil igjen hemme nasjonale, europeiske og globale tiltak som gjøres for å forhindre antibiotikaresistens, mener EAHP.

«Behovet for å redusere disse negative konsekvensene er stort, og EAHP støtter tiltakene Europakommisjonen har lagt frem for å redusere og håndtere farmasøytisk avfall.

Ønsker strengere miljøkrav
I strategien påpeker Europakommisjonen at standarder for å forhindre miljøforurensing ikke følges ved alle produksjonsfasiliteter. EAHP mener det må innføres tiltak for å sikre at legemidler og legemiddelkomponenter som distribueres og brukes i EU er produsert på en miljøforurensende måte.

«Tiltak som støtter implementeringen av grønnere produksjon og forbedring i design og implementering av risikovurderinger for miljøpåvirkning er et godt steg i riktig retning».

Powered by Labrador CMS