Kritiske til at apotekteknikere ikke får legemiddelreklame

Apotekforeningen og Farmasiforbundet mener apotekteknikere bør få tilgang på reklame for reseptpliktige legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Irene Hope, leder i Farmasiforbundet

      
        Foto: Farmasiforbundet
Irene Hope, leder i Farmasiforbundet Foto: Farmasiforbundet

Legemiddelverket foreslår i sitt høringsnotat fra oktober i fjor at optikere, tannpleiere, radiografer og kliniske ernæringsfysiologer bør kunne få tilgang på reklame for reseptpliktige legemidler, i tillegg til yrkesgruppene som allerede har disse rettighetene.

– Kjempeviktig for kompetansebygging

En yrkesgruppe som derimot ikke foreslås innlemmet i ordningen er apotekteknikere. Dette reagerer Farmasiforbundet sterkt på. Forbundet organiserer rundt 3000 apotekteknikere, og disse utgjør den største yrkesgruppen i apotekene.

Les også: Disse yrkesgruppene ønsker tilgang til legemiddelreklame

– Vi som er apotekteknikere jobber i team med farmasøytene som i dag har tilgang på legemiddelreklame. I likhet med farmasøytene møter vi kunder og pasienter i apotek, der vi gir råd og veiledning i bruk av legemidler. Det er derfor naturlig og viktig at vi er oppdatert og får påfyll av kompetanse om nye legemidler. Samtidig ønsker vi informasjon om ny forskning knyttet til eksisterende legemidler, sier Irene Hope, Leder i Farmasiforbundet, til DM Pharma, og legger til:

Vi har ikke fått noen argumenter for hvorfor vi ikke skal stå på den listen. Vi er autorisert helsepersonell, og slik det er i dag blir vi definert med allmennheten. Irene Hope, leder i Farmasiforbundet

– Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke vi som er autorisert helsepersonell og vi som møter pasienter og kunder ikke skal få lov å holde oss oppdatert på nyheter fra legemiddelindustrien.

– Blir definert som allmennheten

Dette er tredje gangen Farmasiforbundet søker om reklametilgang for sine medlemmer. Hope mener kompetanseheving gjennom reklamemateriell fra industrien vil bidra til bedre pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk og rådgivning.

– Vi har ikke fått noen argumenter for hvorfor vi ikke skal stå på den listen. Vi er autorisert helsepersonell, og slik det er i dag blir vi definert med allmennheten, mener hun.

Apotekteknikernes forening skriver i sitt høringssvar at det er vanskelig å se logikken i at ernæringsfysiologer, optikere og tannpleiere skal få tilgang på legemiddelreklame og ikke apotekteknikere, når sistnevnte yrkesgruppe i større grad utleverer reseptpliktige legemidler enn de andre yrkesgruppene.

– Vi blir ikke tatt på alvor

Lederen i Farmasiforbundet sier hun ble skuffet da de ikke fant apotekteknikerne i forslaget til Legemiddelverket.

– Vi mener vi ikke blir tatt på alvor, og jeg kan ikke si noe om årsaken til den helomvendingen som er blitt gjort i denne saken. Tidligere har vi fått tilgang på et brev fra Legemiddelverket til Helsedirektoratet der apotekteknikere sto inne på denne listen, og det er det brevet vi viser til i vårt høringsnotat, sier hun.

Apotekteknikere foreslått i brev

Forbundet viser til et brev sendt fra Legemiddelverket (SLV) til Helsedirektoratet 10. mai 2017. I brevet informerer legemiddelmyndigheten om den da kommende gjennomgangen av legemiddelforskriftens kapittel 13.

SLV lister i brevet opp både ernæringsfysiologer, radiografer og apotekteknikere som yrkesgrupper som selv har spilt inn at de burde kunne være mottakere av reklame for reseptpliktige legemidler.

«Felles for disse yrkesgruppene er at de jobber i tverrfaglige team hvor da hoveddelen av teamet kan motta reklame i motsetning til de. Disse yrkesgruppene er som resten av teamet også involvert i den medikamentelle behandlingen», skriver SLV i brevet, og ber Helsedirektoratet om innspill til de foreslåtte yrkesgruppene.

– En klar faglig interesse

Også Apotekforeningen har kommet på banen for å tale apotekteknikernes sak.

«Apotekteknikere har en klar faglig interesse og en relevant utdannelse for å motta legemiddelreklame. Apotekteknikere er godkjent helsepersonell etter helsepersonelloven. Apotekteknikere jobber i apotek og utleverer legemidler til pasientene. Selv om farmasøyt kontrollerer før reseptpliktige legemidler utleveres, er det ofte apotekteknikeren som gir pasienten informasjon i forbindelse med utlevering», skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

Powered by Labrador CMS