Turistfokus: Hele 60-70 prosent av omsetningen til Ditt Apotek Rådhuset i Oslo kommer fra salg av helsekost til turister. Dette gjelder spesielt kinesere. Foto: Lars Brock Nilsen
Turistfokus: Hele 60-70 prosent av omsetningen til Ditt Apotek Rådhuset i Oslo kommer fra salg av helsekost til turister. Dette gjelder spesielt kinesere. Foto: Lars Brock Nilsen

Legemiddelverket kritiserer «turistapotek»

Tilsynsmyndigheten mener apoteket tilsynelatende er opprettet for å selge helsekostprodukter til turistmarkedet, og mener det går på bekostning av kjerneoppgavene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det kommer frem i en tilsynsrapport etter et tilsyn Legemiddelverkets inspektører gjennomførte hos Ditt Apotek Rådhuset i Oslo 14. november 2018. Det har ikke blitt ført tilsyn med dette apoteket tidligere.

Les tilsvar fra apotekeren her.

– På bekostning av oppgavene

I rapporten skriver legemiddelinspektørene at turister er i apotekets fokus, og de trekker spesielt frem kinesiske turister som kjøper store mengder helsekostprodukter.

«Inspektørene har inntrykk av at dette fokuset har gått på bekostning av de oppgaver og den kompetanse vi forventer i norske apotek», står det skrevet i rapporten.

Avvikene i en tilsynsrapport kategoriseres i tre kategorier: andre, store og kritiske avvik. Kritiske avvik er de mest alvorlige, og Ditt Apotek Rådhuset ble i rapporten tildelt ett kritisk avvik for å videreformidle feil legemiddelinformasjon til sine kunder. Apoteket skal ikke ha vært tilstrekkelig oppdatert på salg av jodtabletter i apotek til publikum som beredskap ved atomulykker, og de skal heller ikke ha kjent til korrekt informasjon som skal videreformidles til kundene.

Anbefalte kosttilskudd foran legemiddel

Det er Legemiddelverket, Statens strålevern og Helsedirektoratet som har gått sammen om kampanjen for å få innbyggere til å kjøpe jodtabletter, og det påpekes i rapporten at det har blitt gitt ut informasjonsark og at informasjon om kampanjen er tilgjengelig på etatenes hjemmesider. Kampanjen ble igangsatt i forbindelse med lanseringen av 130 mg jodtabletter som reseptfritt legemiddel 1. november 2018.

«Apoteket hadde ikke gjennomgått tilstrekkelig internopplæring og hadde derfor feilaktig solgt og anbefalt det lagerførte kosttilskuddet med 225 mikrogram jod til kunder. Under tilsynet ble det avklart at flere kunder hadde etterspurt jod som beredskap ved atomulykker. Dette er et avvik fra apotekloven § 6-5» understrekes det i rapporten.

Det kritiske avviket ble lukket under selve tilsynet da apoteket ble gjort kjent med kampanjen og legemiddelet med jod ble bestilt.

Avvik for dårlig norsk

Apoteket fikk i tillegg flere store avvik, og språkproblematikk er sentralt i tilsynsrapporten. Flere av de fast ansatte apotekmedarbeiderne og flere av ekstrahjelpene kan nemlig ikke snakke eller forstå godt norsk. Følgelig snakker de heller ikke norsk med kundene i apoteket.

«Alle disse er kinesiske og kommuniserer med kunder på kinesisk. Dette er et språk apoteker selv ikke forstår. Apoteker kommuniserer med de kinesiske ansatte på engelsk. Apoteker opplyste at de er instruert til å kontakte farmasøyt når de selv vurderer det er behov for rådgivning om medisinske spørsmål. Ingen av ekstrahjelpene er fagutdannet innen apotek/farmasi», skriver inspektørene.

– Må kunne holde seg oppdatert

Legemiddelverkets inspektører poengterer at selv om ansatte kommuniserer på andre språk enn norsk med kunder, må kunder kunne forvente at de apotekansatte kan føre en samtale på norsk.

«De ansatte må være i stand til å benytte seg av norske fag- og kvalitetsverktøy som er tilgjengelig for apotekansatte til internopplæring og videreutdannelse. De må også kunne holde seg oppdatert på annen relevant informasjon som kun er tilgjengelig på norsk. Det farmasøytiske personalet skal være i stand til å føre tilsyn med kommunikasjonen den enkelte ansatte har med apotekkundene.»

I tillegg til overnevnte fikk apoteket store og andre avvik for legemiddelreklame, manglende dokumentasjon av ansattes faglige e-læringskurs, usikkerhet rundt apotekers økonomiske fullmakter og mangelfull sikring av vareleveranser.

Tilbyr ikke Medisinstart

Apoteket har også fått enkelte anmerkninger, som kun er anbefalte forbedringer som kan gjøres i apoteket. Blant annet var apoteker ikke kjent med om det var gjort kvalitetsvurderinger av flere av hudpleieproduktene og næring- og kosttilskuddene som solgtes i apoteket.

Apoteket tilbyr heller ikke farmasøyttjenester Medisinstart, en bransjetjeneste som Apotekforeningen har anbefalt at alle apotek skal kunne tilby fra 1. mai 2018. Apotekeren mente utilstrekkelig bemanning var årsaken til at de ikke tilbød tjenesten.

Powered by Labrador CMS