Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, smiler ikke over nyheten om at Apotek 1 nå tilbyr MMR-vaksinering i sine apotek. Foto: Vidar Sandnes
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, smiler ikke over nyheten om at Apotek 1 nå tilbyr MMR-vaksinering i sine apotek. Foto: Vidar Sandnes

Mener vaksinering visker ut grensene i apotekloven

– Skal vi da kunne ta dette den andre veien og begynne å diskutere legemiddeldistribusjon i regi av kommunal helsetjeneste? spør Petter Brelin.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Dette er for viktig og alvorlig til at det bør overlates til de enkelte apotekkjedene, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin om MMR-vaksinering i apotek, Petter Brelin, til DM Pharma.

Han er ikke spesielt positivt innstilt til at Apotek 1 nå tilbyr MMR-vaksinen som en del av sitt vaksinetilbud i apotek.

– Vaksinasjon av befolkningen mot disse viktige sykdommene må vi sørge for at gjøres på en ordentlig måte. Vi må ha oversikt over hvem som trenger vaksinen, og vaksinere disse personene etter behov for å sikre flokkimmuniteten. Dette bør gjøres i forståelse med myndighetene og etter reelle behov, mener lederen i Norsk forening for allmennmedisin.

– Opp til den enkelte aktør
Foreningslederen påpeker at han på generelt grunnlag ikke kjenner godt til vaksinasjon i apotek.

– Men jeg lurer mye på om apotekvaksinering foregår i sammenheng med det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og jeg er redd for at vi kan komme i en situasjon der det bli opp til den enkelte aktør å drive en markedsdreven helsetjeneste.

Brelin reagerer også på antallet vaksiner Apotek 1 nå tilbyr å få satt i flere av sine apotek.

– Den listen er ikke liten. Min mening er at apotekene nå forsøker å skaffe seg et marked innen et område som egentlig hører hjemme i den profesjonelle helsetjenesten.

– Systematisk og nasjonalt arbeid
Foreningslederen og fastlegen mener at dersom vaksinasjon i apotek foregår uten god koordinering med FHI og rapporteres inn til nasjonalt vaksineregister (SYSVAK), kan det bli vanskelig å oppnå en god vaksinasjonsdekning.

– Først og fremst mener jeg vaksinering er et systematisk og nasjonalt arbeid, og jeg er bekymret for alle ukoordinerte private initiativ på dette området, sier Brelin.

– Rapporteres vaksineringen som gjøres i deres apotek inn til nasjonalt vaksineregister (SYSVAK))? 

Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1.

      
        Foto: Apotek 1 Gruppen
Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1. Foto: Apotek 1 Gruppen

– Vi rapporterer inn alle vaksiner som settes til SYSVAK etter samtykke fra kunden, skriver fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1, Ellen Karine Ous, i en e-post til DM Pharma.

Mener privat reisevaksinering er greit
Han påpeker allikevel at han ikke ser de store problemene med at enkelte reisevaksiner kan settes hos private aktører.

– Dersom du skal til et sted, og du vet du trenger en spesifikk vaksine, så har man ikke det samme behovet for flokkimmunitet som for andre viktige vaksiner. Disse reisesykdommene utgjør ikke noen folkehelsetrussel. Snakker man derimot om meslinger, er dette en sykdom som er en trussel mot folkehelsen. Da må det gjøres et stort og systematisk arbeid med registreringer og vaksinering av de som trenger det.

Anbefaler ikke apotekvaksinering
– Er du bekymret for vaksinering i apotek på et generelt grunnlag?

– Diskusjonen går ikke bare på hvilke typer vaksiner som settes, men like mye på det å faktisk skulle sette en vaksine. Det er viktig å kjenne pasientens sykdomshistorie. Jeg vil anbefale folk å søke seg til vaksinasjonsklinikker, helsestasjon eller fastlegekontor for å få utført vaksinering, sier Brelin.

– Er det greit at vaksiner i apotek i dag settes av både farmasøyter, apotekteknikere og eventuelt ansatte sykepleiere?

– Hvis en pasient som setter en vaksine får en allergisk reaksjon, kan denne reaksjonen være livstruende. Jeg ønsker ikke å ta stilling til om det enkelt helsepersonell er egnet eller ikke, men det er et stort ansvar å sette en vaksine. Det er vanskelig å lære seg å gi førstehjelp ved alvorlige allergiske reaksjoner. Da forutsetter jeg at de som setter vaksinen er klar over sitt ansvar og gjør dette på en skikkelig måte.

– Vi sitter på forslag
– Er ikke et av målene med vaksinering i apotek å avlaste den store arbeidsbelastningen man ser i norske fastlegekontor i dag?

– Tja, er det egentlig det som er målet? Apotekene har ikke spurt oss om hvordan de kan avhjelpe oss. Mitt inntrykk at dette dreier seg mer om å skape et nytt marked i apotek for helsetjenester. Hvis ønsket faktisk er å avlaste fastlegene, bør de ta kontakt med oss før de setter i gang med slike tjenester. Vi sitter på forslag til hvordan dette kan gjøres på en bedre måte, sier han.

Legemiddeldistribusjon i regi av kommunal helsetjeneste?
Brelin forteller at det nå pågår dialog med apotekene der fastlegene prøver å tydeliggjøre rollene.

– Apotekene skal stå for legemiddeldistribusjon og legemiddelinformasjon, men helsetjenesten skal stå for helsetjenester og forskrivning. Jeg mener vi ser en utvanning av apotekloven, for det skal egentlig være en klar begrensning mellom apotek og forskriver. Grensene er i ferd med å utviskes fullstendig. Skal vi da kunne ta dette den andre veien og begynne å diskutere legemiddeldistribusjon i regi av kommunal helsetjeneste? spør Brelin.

– Hva tenker dere om Brelins utspill?

– Apotek er en del av helsetjenesten og våre medarbeidere er helsepersonell. Tjenesten er i tråd med gjeldende helselovgivning, skriver Apotek 1s fag- og kvalitetsdirektør.

– Har dere hatt dialog med fastlegene med tanke på hvilke områder apotekene kan avlaste den store arbeidsbelastningen i norske fastlegekontor? 

– I møter mellom vår bransjeforening Apotekforeningen og Legeforeningen er tema samarbeid mellom fastleger og apotek, skriver Ous.

Powered by Labrador CMS