KRITISK: – Apotekpersonale er definert av myndighetene som samfunnskritisk personale, og det synes da merkelig at pensjonerte farmasøyter ikke skal kunne bidra uten at det går ut over pensjonen, sier leder Rønnaug Larsen i Farmaceutene. 

Foto: Lars Brock Nilsen

– Nekter i praksis pensjonerte farmasøyter å bidra i apotek

– At myndighetene bevisst unnlater å inkludere apotek når man endrer Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet fremstår for oss som merkelig og meningsløst, sier Farmaceutene.

Publisert

20. mars ble tjenestepensjonslovene endret. I praksis betyr endringene at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved beordret eller frivillig tjeneste i forbindelse med koronapandemien.

Ikke en inkurie
Nå reagerer Farmaceutene og Farmasiforbundet, som er fagforeningene for landets provisorfarmasøyter, reseptarfarmasøyter og apotekteknikere, på at endringene ikke gjelder for pensjonerte apotekansatte. I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) datert 30. mars påpeker de to foreningene at «apotek, grossister og tilvirkere av legemidler» ikke er omfattet av lovendringen, og at dette må bero på en inkurie.

Men svaret fra ASD var alt annet enn foreningene hadde håpet på.

«Endringen i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. som baserer seg på Prop. 53 LS (2019–2020), fikk samme utforming som i lov om Statens pensjonskasse og i lov om pensjonsordning for sykepleiere. Det er altså ingen inkurie at helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav h ikke er omfattet av lovendringen. Vi tar imidlertid med oss innspillet videre i den fortløpende vurderingen av situasjonen knyttet til Covid-19», skriver avdelingsdirektør i ASD, Bjørn Bogstad, i sitt svar datert 7. april.

– Nå har vi et stort problem
Ett av apotekene som har kjent på denne problemstillingen er Vitusapotek Vikersund. Ifølge apoteker Stine Bønsnes hadde apoteket behov for pensjonisthjelp i forbindelse med smitteverntiltakene som ble satt i gang i apotek i mars.

– Hos oss har vi en medarbeider som har gått av med full AFP, som stilte seg til rådighet så snart kaoset startet torsdag i uke 11. Vi valgte en modell der vi delte apotekets personale i to lag, for å unngå at hele apoteket skulle settes ut av spill på grunn av karantene på hele gjengen, forteller hun.

Vitusapotek Vikersund er et stort forsendelsesapotek som ifølge Bønsnes må holde hjulene i gang med kjent personale.

– I denne planen har pensjonisten vært en del av det ene laget, og fått kabalen til å gå opp. Og det tenkte vi ville være uproblematisk da det kom en avgjørelse på at hun ville få fritak fra grensen på 15 000 kr. Nå har hun jobbet så mange dager at hun ligger farlig nær den grensen. Planen var at hun skulle jobbe tre dager denne uken og en dag neste uke også. Nå har vi et stort problem siden det ikke kan gjennomføres grunnet denne vendingen i saken, sier Bønsnes.

Hindret at utkantapotek ble stengt
Den pensjonerte farmasøyten Hans-Magne Solberg bidro til at utkantapoteket Sund Apotek i Skogsvåg klarte å holde åpent da apotekeren var i karantene.

– Jeg jobbet ekstra på apoteket i uke 12 da alle de fast ansatte der enten var sykemeldt med mistanke om Coronasmitte eller var i karantene som følge av at de andre var syke. Da var det meg, en annen farmasøyt fra et annet apotek og en apotektekniker fra et tredje apotek som holdt apoteket åpent frem til de faste ble friskmeldt fredag. Slik hindret vi at et utkantapotek ble stengt, og at hjemmesykepleie, helseinstitusjoner og annet publikum fikk tilgang til reseptpliktig medisin og gode råd, forteller Solberg.

Mener utelatelse er merkelig
Rønnaug Larsen, leder i Farmaceutene, synes utelatelsen av pensjonert apotekpersonell er uheldig.

– Apotekpersonale er definert av myndighetene som samfunnskritisk personale, og det synes da merkelig at pensjonerte farmasøyter ikke skal kunne bidra uten at det går ut over pensjonen, sier Larsen, og legger til:

– At myndighetene bevisst unnlater å inkludere apotek når man endrer Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet fremstår for oss som merkelig og meningsløst.

Hun påpeker at hun riktignok er klar over at to apotekkjeder, Apotek 1 og Vitusapotek, for tiden er i prosess med permittering av flere av sine ansatte.

– Men det er fremdeles utkantapotek som har problemer med farmasøytbemanning. Farmasøytmangel i utkantstrøk og utenfor bysentrum er vanligvis en utfordring også i «normale» tider.