HAR TRO PÅ SEPTEMBER 2021: – Den nye planen er mindre avhengig av at apotekkjedene er koordinerte og tester og piloterer samtidig. Prosjektet har fortsatt sterke avhengigheter til myndighetsløsninger som for eksempel Reseptformidleren, som kan påvirke fremdriften i prosjektet, sier Ingar Dahl, daglig leder i Difa. Arkivfoto: Apotekforeningen Foto:

HAR TRO PÅ SEPTEMBER 2021: – Den nye planen er mindre avhengig av at apotekkjedene er koordinerte og tester og piloterer samtidig. Prosjektet har fortsatt sterke avhengigheter til myndighetsløsninger som for eksempel Reseptformidleren, som kan påvirke fremdriften i prosjektet, sier Ingar Dahl, daglig leder i Difa. Arkivfoto: Apotekforeningen

Foto:

Nye forsinkelser for apotekenes nye bransjesystem

I juni opplyste Apotekforeningens datterselskap Difa at apotekenes nye bransjesystem Eik ville være klar til utbredelse i apotek fra 1. april 2021. Nå utsettes det med ytterligere fem måneder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Eik er navnet på en ny felles IT-løsning som skal ta seg av resepthåndtering, refusjon, dokumentasjon, journalføring, rapportering og statistikk i norske apotek. Eik vil samhandle med og bli en del av flere forskjellige apoteksystemer som de ulike apotekaktørene nå utvikler. Løsningen skal erstatte deler av dagens apoteksystem FarmaPro.

Utsettes med ytterligere fem måneder
Nå melder Apotekforeningen at det er laget en justert plan for ferdigstilling av Eik, som de nå melder at er i sluttfasen. Systemet skal etter den justerte planen være klart til å bli tatt i bruk i apotekene fra høsten 2021. Totalt sett har utrulling av det nye systemet i apotekene blitt usatt med nærmere to år.

– Eik er klart til akseptansetest rett over nyttår. I løpet av denne testingen vil det bli gjort feilrettinger, før systemet skal i pilotdrift i noen få apotek. Deretter skal det være klart til å tas i bruk fra september neste år, sier daglig leder Ingar Dahl i Difa, i en uttalelse fra Apotekforeningen.

Utfordringer med Reseptformidleren
Dahl bekrefter overfor DM Pharma at dette i praksis betyr at utrulling i apotekene er utsatt med ytterligere fem måneder.

– Forsinkelsen er i hovedsak forårsaket av et avvik mellom hvordan Reseptformidleren (RF) er spesifisert og hvordan den faktisk fungerer.  Det er Norsk Helsenett som eier, drifter og forvalter RF. Reseptformidleren og/eller andre deler av E-resept sin tjenestekjede følger ikke NHN sine spesifikasjoner. Dette gjorde det nødvendig å gjøre endringer i Eik for å tilpasse Eik til avvikene. Vi har også forlenget overgangsfasen fra gammelt til nytt system, for å sikre at alle deler av de nye apoteksystemene blir klare til bruk, skriver Dahl i en e-post.

– Ulik fremgang hos apotekkjedene
Utrulling i september 2021 forutsetter imidlertid at apotekkjedenes egne apoteksystemer er klare, ettersom Eik kun utgjør en del av de nye apoteksystemene som hver apotekaktør nå utvikler.

– Hva er Apotekforeningens/Difas oppfatning av fremgangen hos de ulike kjedene? Hvordan jobber dere med kjedene for å få Eik inn i de ulike apoteksystemene som kommer? 

– Det er ulik fremgang hos apotekkjedene. Den reviderte planen hensyntar ulik status hos apotekene, ved at den innehar mulighet for apotekkjedene å gjennomføre akseptansetesting og pilotering individuelt. Dette reduserer avhengigheten Eik har til leveranser fra de ulike apotekkjedene. Det har vært et tett og godt samarbeid mellom Difa og apotekene gjennom hele prosjektet, og apotekene er med å på å planlegge akseptansetest, pilotering og transisjon.

– Stor tiltro til vår plan
– Med tanke på de forsinkelsene som har vært i prosjektet til nå: Hvor sannsynlig er det at Eik er klart for utrulling i norske apotek i september neste år?

– Den nye planen er mindre avhengig av at apotekkjedene er koordinerte og tester og piloterer samtidig. Prosjektet har fortsatt sterke avhengigheter til myndighetsløsninger som for eksempel Reseptformidleren, som kan påvirke fremdriften i prosjektet. Vi har stor tiltro til vår plan med oppstart av utrulling i apotekene i september 2021, avslutter Dahl.

Powered by Labrador CMS