Illustrasjon: Anette Andresen Foto:
Illustrasjon: Anette Andresen Foto:

Nytt bransjesystem for apotekene er i full utvikling

– EIK er inne i utviklingsfasen, og arbeidet med utvikling og koding pågår nå for fullt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Ingar Dahl, driftsleder for DIFA AS.

      
        Foto: Jostein Soldal/Apotekforeningen
Ingar Dahl, driftsleder for DIFA AS. Foto: Jostein Soldal/Apotekforeningen

Apotekbransjen med Apotekforeningen i spissen har det siste året jobbet i høygir for å få implementert sitt verifikasjonssystem for reseptpliktige legemiddelpakninger i sitt nåværende apoteksystem FarmaPro. Implementeringen av et slikt system har skjedd på bakgrunn av EUs forfalskningsdirektiv. 

Faser ut FarmaPro
Apotekbransjen har imidlertid jobbet med et enda større prosjekt parallelt. Det gamle apoteksystemet FarmaPro skal utfases til fordel for det nye systemet EIK. Systemet er nå i full utvikling, og ifølge DIFA AS, et datterselskap av Apotekforeningen, vil fremtidens apoteksystem bestå av to hoveddeler.

– Apotekenes egne it-systemer som blant annet omfatter brukergrensesnittet i apotek, og Eik som ligger bak apoteksystemet og håndterer blant annet reseptekspedisjonen, kommunikasjonen med offentlige datasystemer som reseptformidleren og oppgjør med Helfo og helseforetakene, rapportering til myndighetene og forfalskningsdirektivet. Eik skal også bidra til å gjøre det lettere for apotekene å overholde lover og regler, sier daglig leder i DIFA AS, Ingar Dahl, til DM Pharma.

Samhandling mellom apotek
Ifølge Dahl blir samhandling mellom apotek i en felles pasientjournal et av de viktigste nye elementene apotekene får gjennom EIK.

– Noe slikt finnes ikke i dag. Dette er viktig for å styrke pasientsikkerheten, og for å hjelpe apotekpersonalet til å gi enda bedre rådgivning til pasientene.

EIK er nå i utviklingsfasen, og Dahl forteller at firmaet har mottatt flere delleveranser fra leverandøren CapGemini.

– Arbeidet med utvikling og koding pågår nå for fullt, sier han.

– Nye måter å jobbe på
Overgangen fra FarmaPro til nye apoteksystemer og Eik innebærer ifølge Dahl først og fremt at de ansatte får et mye mer moderne it-system å jobbe med.

– Det innebærer også at de må lære nye måter å jobbe på. Det er det apotekeierne som skal sørge for. Det er også en jobb som må gjøres for å overføre data fra FarmaPro til Eik og apoteksystemene. Det vil skje i et tett samarbeid mellom Capgemini, Difa og apotekeierne.

– Skreddersydde løsninger for den enkelte kjede

Hovedgrunnen til at FarmaPro fases ut, er ifølge Dahl at systemplattformen er utdatert.

– Det ville være uhensiktsmessig å videreutvikle et moderne apoteksystem innenfor rammen av FarmaPro. Dessuten har det lenge være et ønske fra apotekkjedene om å kunne lage mer skreddersydde løsninger for den enkelte kjede. Det har det ikke vært mulig å gjøre i FarmaPro. Dessuten har det vært et ønske om å kunne gå over fra distribuerte systemer til en sentralisert, skybasert løsning. Dette er Eik et svar på, konstaterer Dahl.

Powered by Labrador CMS