NYTT SELSKAP: Farmasøytene Ken Tesaker (t.v.) og Per Olav Kormeset utgjør foreløpig staben i nyetablerte Teriak AS. Foto: Privat
NYTT SELSKAP: Farmasøytene Ken Tesaker (t.v.) og Per Olav Kormeset utgjør foreløpig staben i nyetablerte Teriak AS. Foto: Privat

Nytt konsulentselskap spesialiserer seg på legemiddelmarkedet

Vil ta opp konkurransen mot giganter som Deloitte, Ernst & Young og PWC.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I september ble Teriak AS grunnlagt – et konsulentselskap som spesialiserer seg på legemiddelmarkedet. Som potensielle kunder sikter selskapet på apotekkjedene og grossistene, legemiddelfirmaer og offentlige aktører på legemiddelområdet.

To farmasøyter
Gründeren bak selskapet er Ken Tesaker, utdannet farmasøyt med bakgrunn fra blant annet Norsk Medisinaldepot AS. Foreløpig har han med seg Per Olav Kormeset – også farmasøyt, med bakgrunn fra både legemiddelindustri og offentlig helseforvaltning.

– Vi ser at brukes en del konsulenttjenester i legemiddelbransjen, og tror mange av oppdragene kunne ha vært løst bedre av noen kjenner bransjen, enn av noen som må bruke tid på å sette seg inn i den. Jeg mener det finnes en nisje av kunder som etterspør konsulenttjenester og verdsetter konsulenter som forstår legemiddelbransjen, sier Tesaker.

Konkurrerer mot giganter
Han forteller at Teriak vil ta opp konkurransen med de store, generelle konsulentselskapene – som Deloitte, Ernst & Young og PricewaterhouseCooper (PWC). Etter planen skal det nystiftede selskapet utvides med minst to medarbeidere innen sommeren. I løpet av en femårsperiode planlegger Tesaker å ha et mannskap på ti personer.

Dermed håper Tesaker å havne i en mellomposisjon mellom de ovennevnte konsulentgigantene og de mange enkeltpersonforetakene som er opprettet av bransjeveteraner:

– Jeg er ganske trygg på at det finnes et marked for et selskap av en slik størrelse, hvis konsulentene er dyktige.

Mye tidsbruk på kartlegging
– Hvilke eksempler har du på problemer som kan oppstå hvis konsulentbyråer ikke kjenner legemiddelbransjen?

– Én ting er hvis en forretning skal spesifisere et nytt dataprogram eller en ny funksjonalitet. Hvis man ikke forstår bransjen, kan man også slite med å forstå det behovet funksjonaliteten skal fylle for forretningen. En annen ting er hvis man skal implementere prosjekter. Legemiddelbransjen er strengt regulert av lovverk – enten det er apotekloven eller legemiddelloven. Da blir det veldig viktig å holde tunga rett i munnen. De generelle konsulentselskapene kommer jo også i mål med slike oppdrag, men de bruker både sin egen tid og forretningenes tid på å kartlegge ting som kanskje ikke er så viktige, mens de viktigste tingene kan drukne litt. En tredje ting er at konsulentselskaper erfaringsmessig blir bedt om å ta interimoppdrag, for å fylle en funksjon hos en forretning mens man jobber med å få inn en ny person. Det er bare aktuelt å ta et slikt oppdrag hvis man forstår bransjen, og kan gå rett inn og ta fatt på det kundene spør etter, sier Tesaker.

Powered by Labrador CMS