Apoteker Hanne Andresen ved Ditt Apotek Maura mener elektronisk tilgang til alle grossistenes lagersystemer vil gjøre det lettere å finne alternativer til legemidler som mangler. Her avbildet under frokostmøtet tirsdag. Foto: Lars Brock Nilsen
Apoteker Hanne Andresen ved Ditt Apotek Maura mener elektronisk tilgang til alle grossistenes lagersystemer vil gjøre det lettere å finne alternativer til legemidler som mangler. Her avbildet under frokostmøtet tirsdag. Foto: Lars Brock Nilsen

Ønsker elektronisk tilgang til alle grossisters lagerbeholdning

Apoteker mener det er unødvendig tidkrevende å måtte spørre grossister om aktuelle alternativer til manglende legemidler, og ønsker full tilgang til lagerbeholdning for å lette jobben.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Dette er en problemstilling som engasjerer meg og mange andre apotekansatte, og det er en problemstilling vi møter hver dag ute i det daglige arbeidet i apotek, sa apoteker ved Ditt Apotek Maura, Hanne Andresen, under et frokostmøte om legemiddelmangel tirsdag.

Sammensatt problemstilling
Ifølge Andresen var legemiddelmangel et av temaene på Farmasidagene i 2012.

– På det tidspunktet pekte mange på at grossistene eksporterte for mye legemidler ut av Norge. I dag ser vi at årsakene til mangelsituasjonene er mer sammensatte. Produksjonsproblemer er en faktor, men vi ser også svingninger i etterspørsel. Så fort ett legemiddel er borte, og vi har fått på plass et alternativ, så tar det ikke lang tid før det også er tomt for alternativet.

Hun mener det ikke har skjedd mye siden man diskuterte mulige løsninger tilbake i 2012.

– Enkelte ting er allikevel bedre. Vi sitter på bedre rapporteringsløsninger og bedre informasjon. Antallet mangelsituasjoner har eksplodert siden den gang. Men dette er en global problemstilling, og går vi tilbake til apoteket, så er det vanskelig å forklare pasienten som ikke får legemidlet sitt at dette skjer fordi en batch ikke er godkjent.

Savner presis informasjon
Apotekeren mener det er en daglig utfordring å forholde seg til informasjonen som blir gitt om gjeldende mangelsituasjoner.

– Når kommer egentlig legemidlene tilbake? Legemiddelverket lister viser forventet leveringstid, men denne varierer ofte fra informasjonen vi får fra grossistene. Hva skal vi da stole på? Jeg mener det er bedre at leverandørene sier det tar to uker ekstra, og at det blir en positiv overraskelse hvis det kommer tidligere, enn at vi hele tiden må si til kunden at legemidlet kommer senere. Vi savner mer presis informasjon, sa Andresen.

Ønsker tilgang til lagerlister
En annen utfordring er ifølge Andresen at det i dag kun er to av tre legemiddelgrossister som gir tilgang på lagerlistene sine til alle apotek.

– Det gjør at vi ikke får oversikt over hva som er tilgjengelig hos denne grossisten, og det er tidkrevende for oss å måtte spørre om alle aktuelle alternativer for å få et ja eller nei fra dem. Det samme gjelder oversikt over hva konkurrerende apotek har på lager.

Kundene vil hamstre legemidler
Andresen var en av flere under frokostmøtet som uttrykte frustrasjon med hvordan mange aviser omtaler mangel på spesifikke legemidler.

– Hva skjer da? Jo, kundene kommer for å hamstre disse legemidlene. Og når kunden vil sikre seg med mer enn det bør utlevere, vil dette gå utover andre pasienter som ikke får legemidlet. Vi har blitt oppfordret til å levere ut mindre mengder, og vi blir ofte nødt til å diskutere med kundene. Vi forsøker å fordele ut i situasjoner der vi ser det kan bli knapphet, men det finnes også situasjoner der vi ikke kan vite at det kan bli knapphet.

– Økonomisk risiko
Samtidig kan apotekene ifølge Andresen havne i en situasjon der de tar inn for mye av en alternativ vare som ikke blir solgt, og at de dermed får en økonomisk risiko når varene som er etterspurt kommer inn tidligere enn antatt.

– Det er derfor viktig for oss at vi kan selge ut alternativene vi har tatt inn, og det er et paradoks at vi bare kan levere tilbake legemidler til grossist innen ti dager etter at legemidlene er kjøpt inn. Det er vanskelig å forstå logikken i at legemidlene er salgbare til kundene, men ikke tilbake til grossist eller apotek som vi har kjøpt fra.

Powered by Labrador CMS