TAR RESISTENS PÅ ALVOR: – Tallene tyder på at fastlegene har tatt resistensutfordringen på alvor, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen . Foto: Lasse Moe
TAR RESISTENS PÅ ALVOR: – Tallene tyder på at fastlegene har tatt resistensutfordringen på alvor, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen . Foto: Lasse Moe

Over 20 prosent nedgang i antibiotikabruken siden 2012

Det har vært en jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene, viser Apotekenes bransjestatistikk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Bruken av antibiotika per innbygger sank med 3,8 prosent fra 2017 til 2018 målt i antall definerte døgndoser (DDD) pr innbygger, ifølge Apotekenes bransjestatistikk. Statistikken inkluderer legemiddelgruppen antibiotika med unntak av det antiseptiske middelet metenaminhippurat (Hiprex) som ikke forårsaker resistensutvikling.  Siden 2012 er bruken av antibiotika redusert med 23 prosent.

– Må fortsette innsatsen
Handlingsplanen mot antibiotikaresistens setter som mål at bruken av antibiotika skal reduseres med 30 prosent innen 2020.

– Helsetjenesten er på god vei, men skal vi nå målet om 30 prosent reduksjon, må det fortsatt gjøres en innsats, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen i en pressemelding.           

Størst nedgang i primærhelsetjenesten
Antall doser antibiotika som er solgt fra apotekene til reseptkunder er redusert med 24 prosent, mens nedgangen i sykehus og andre institusjoner er på 18 prosent. 

– Tallene tyder på at fastlegene har tatt resistensutfordringen på alvor, og har tatt viktige og riktige grep de siste årene. Kanskje det også er en større forståelse i befolkningen om at man må redusere bruken av antibiotika. En del av forklaringen på den store nedgangen i forbruket av antibiotika i primærhelsetjenesten er nok også økt bruk av Hiprex, sier Faksvåg.

Powered by Labrador CMS