Illustrasjon: Getty Images Foto:

Positive til HOD-forslag om rasjonering

– Ett forslag vi tror kan virke positivt i noen tilfeller, forutsatt at det blir riktig gjennomført, sier Apotekforeningen.

Publisert
Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen. Foto: Lars Brock Nilsen

Forslaget kommer frem i Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) høringsforslag om endringer i legemiddelloven og apotekloven, som ble publisert tirsdag 22. oktober. Målet med endringsforslagene er å styrke legemiddelberedskapen i Norge.

«Dette kan være situasjoner hvor det er begrenset lager og hamstring vil kunne medføre legemiddelmangel eller forverre ytterligere en allerede etablert mangelsituasjon. I tillegg kan fravær av hamstring kunne gi handlingsrom for å kunne skaffe alternativt legemiddel før det får konsekvenser for pasientene», skriver HOD i høringsnotatet.

– Kan virke positivt
– Ett forslag vi tror kan virke positivt i noen tilfeller, er forslaget om rasjonering, forutsatt at det blir riktig gjennomført, skriver Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, i en e-post til DM Pharma.

Videre skrives det i høringsnotatet at behovet for rasjonering skal vurderes konkret i hvert tilfelle og må vurderes opp mot tiltakets forholdsmessighet.

«Faktorer som tilgjengelighet av andre styrker, generika, utenlandske pakninger, tilsvarende legemidler, og om pasientgruppen er stor må vektes opp mot behovet for rasjonering.».

Begrenset antall tilfeller
HOD viser også til at Legemiddelverkets erfaring tilsier at behovet for rasjonering kun oppstår i et begrenset antall tilfeller, men at manglende hjemmel for rasjonering i slike tilfeller vil kunne gi svært negative følger.

Spesifikt foreslås det at rasjonering kan innebære restriksjon i salg av antall pakninger eller pålegg om anbrudd (oppdeling) av pakningene. Rasjoneringstiltakene skal ifølge HOD ikke medføre prioritering mellom pasientgrupper ved legemiddelmangel.

– Enkeltpasienter vil kunne reagere negativt
HOD mener at en hjemmel for rasjonering av legemidler vil være positivt for apotekene, ved at de vil kunne vise til en offisiell beslutning i situasjoner der det er nødvendig å begrense utleveringen. Samtidig viser de til at enkeltpasienter vil kunne reagere negativt på å ikke få utlevert den mengden av et legemiddel de vanligvis kan hente ut fra apotek.

«Fagmiljøer og andre aktører vil også kunne oppleve å ikke få rekvirert mengde av legemidlet til sine pasienter. En følge av dette vil kunne være at de får flere spørsmål fra pasienter».

Departementet vedgår at forslaget kan ha noen negative følger.

«Departementet mener at disse veies opp for av forslaget positive følger som bidrar til å sikre folkehelsen og pasientsikkerheten i en mangelsituasjon.

Aktuelle høringsintanser har nå frist til 2. januar 2020 for å sende inn sine innspill.