– Her kunne fortsatt dialog ført til både raskere og bedre resultater, og enklere løsninger, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen om HODs høringsnotat om tiltak for å sikre norsk legemiddelberedskap.  Foto: Vidar Sandnes
– Her kunne fortsatt dialog ført til både raskere og bedre resultater, og enklere løsninger, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen om HODs høringsnotat om tiltak for å sikre norsk legemiddelberedskap. Foto: Vidar Sandnes

Reagerer på inngripende reguleringer

Apotekforeningen mener helsemyndighetene med sitt høringsnotat hopper over muligheten for tiltak som enkelt kunne blitt gjennomført uten lovregulering.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Tirsdag publiserte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt høringsforslag om lovendringer i apotekloven og legemiddelloven, som ifølge dem skal sikre legemiddelberedskapen i Norge bedre.

Blant tiltakene HOD foreslår er innføring av en hjemmel i legemiddelloven for å ha muligheten til å kunne forby legemiddelgrossistene å drive med parallelleksport. Dette er eksport av legemidler til andre EØS-land som er produsert, pakket og importert for det norske markedet. I tillegg ser HOD behov for en hjemmel for at grossister og apotek skal gi Legemiddelverket elektronisk tilgang til lagerstatus, slik at Legemiddelverket på eget initiativ kan innhente et øyeblikksbilde over lagerstatus for legemidler som omfattes av en mangelsituasjon.

– Overrasket og kritisk
Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, sier at apotekbransjen i lang tid har vært i dialog med myndighetene for å finne best mulig løsninger når legemiddelmangel oppstår.

– Da blir vi veldig overrasket over og kritisk til at departementet velger å benytte mange inngripende reguleringer, og hopper over muligheten for tiltak som enkelt kunne blitt gjennomført uten lovregulering. Det gjelder særlig tilgang på informasjon om lagerstatus. Her kunne fortsatt dialog ført til både raskere og bedre resultater, og enklere løsninger, skriver han i en e-post til DM Pharma.

Tysnes savner en drøfting av hvordan legemiddelleverandørene skal bidra til å løse problemene med legemiddelmangel.

– Det er merkelig at departementet ikke har et eneste forslag til regulering av den parten som faktisk er hovedårsaken til at manglene oppstår. 

– Mangelfullt forslag
Apotekforeningens næringsdirektør mener det er en stor svakhet at høringsnotatet fra HOD overhodet ikke drøfter hvordan parallellhandel er løsningen for mange av mangelsituasjonene som oppstår i apotekene, når forbud mot parallelleksport er et av hovedtiltakene.

– Forslaget er også mangelfullt i den forstand at det er mange innspill de ikke drøfter, som blant annet muligheten for salg av legemidler mellom apotek når ett apotek er tomt, og en utvidet mulighet for retur av legemidler til grossist.

Aktuelle høringsintanser har nå frist til 2. januar 2020 for å sende inn sine innspill til HODs høringsnotat.

Powered by Labrador CMS