MÅ SJEKKE: I helgen trer EUs forfalskningsdirektiv i kraft. Da må apotekansatte sjekke reseptpliktige legemidler opp mot den europeiske forfalskningsdatabasen for å forsikre seg om at legemiddelet ikke er falskt. Foto: Arkivfoto
MÅ SJEKKE: I helgen trer EUs forfalskningsdirektiv i kraft. Da må apotekansatte sjekke reseptpliktige legemidler opp mot den europeiske forfalskningsdatabasen for å forsikre seg om at legemiddelet ikke er falskt. Foto: Arkivfoto

Slik skal verifikasjon av legemidler håndteres i apotekene

– Det har vært et viktig mål at de som jobber i apotek i minst mulig grad skal merke at det er noe nytt, sier Terje Wistner i Apotekforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

KLAR: Direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, Terje Wistner, forsikrer om at apotekene vet hvordan de skal håndtere det nye EU-direktivet.

      
        Foto: Kjetil Hegge/Apotekforeningen
KLAR: Direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, Terje Wistner, forsikrer om at apotekene vet hvordan de skal håndtere det nye EU-direktivet. Foto: Kjetil Hegge/Apotekforeningen

Det er nå kun få dager til EUs forfalskningsdirektiv trår i kraft, og fra 9. februar skal alle landets apotek skanne de nye serialiserte 2D-matrikskoder på pakninger med reseptpliktige legemidler. Kodene skal sjekkes mot den europeiske forfalskningsdatabasen for å forsikre at legemiddelet ikke er falskt.

– Det skal ta minimalt med tid, og eventuelle avvik skal avdekkes så tidlig som mulig i arbeidsprosessen, sier Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen.

Mangler flere legemidler i systemet
I begynnelsen vil det skje en gradvis innfasing av hvilke legemidler som skal kontrolleres i systemet. Flere av innehaverne av markedsføringstillatelse har nemlig ennå ikke meldt sine legemidler inn i den europeiske databasen, mens noen ikke har fått trykket på de todimensjonale matrikskodene på sine pakninger.

Den gradvise innfasingen handler ifølge Apotekforeningen både om å unngå unødvendige problemer i apotekene og for å unngå faren for legemiddelmangel.

– Det er Farmalogg som gjennom Vareregisteret sørger for at FarmaPro selv vet hvilke pakninger som skal sjekkes mot databasen, sier Wistner.

Sen tilgang på rutiner
Norske apotek har ikke før nå fått tilgang til standardiserte rutinebeskrivelser for hvordan legemiddelverfikasjon skal håndteres. Wistner mener lang avklaringstid fra legemiddelindsutrien og Legemiddelverket å viktige spørsmål er årsaken til at apotekansatte har måttet vente lenge på rutinebeskrivelser.

Halvannen time med opplæringsvideoer som viser arbeidsprosessene er også laget til de apotekansatte. Informasjonsmateriell har også blitt oppdatert etter innspill fra apotekene som deltok i pilotfasen.

– I tillegg lages det en egen rutine for den i apoteket som blir FMD-ansvarlig. Dette vil være en ansatt i apoteket som får ansvar for å følge opp de avvikene som dukker opp ved ekspedering av legemidlene. Denne rutinen er fortsatt under arbeid, og blir sendt så snart som mulig, forklarer Wistner.

EUs forfalskningsdirektiv heter på engelsk Falsified Medicines Directive (FMD).

Forholder seg til farger
Rød, gul og grønn er fargene apotekansatte nå må forholde seg til når de nye kodene på legemiddelpakningene skannes. Varslene skal gi informasjon om pakningen har fått klarsignal fra databasen, men også om utløpsdatoen er i orden.

– Lyser det grønt, noe som skal være normalen, er alt ok, og det er bare å utlever varene. Gult lys betyr det at det ikke er kontakt med FMD-databasen. Da kan legemiddelet utleveres, og vil bli sjekket når det igjen er kontakt. Ved rød lys fra FMD-databasen kan ikke legemiddelet utleveres og må legges i karantene. Da må den FMD-ansvarlige følge opp dette avviket. Dette finnes det egne rutiner for.

Skal knapt merke forskjell
De apotekansatte skal i tillegg til de nye systemene forsikre seg om at den fysiske forseglingen på legemiddelpakningene ikke er brutt og at pakningen ikke har blitt åpnet.

– Det kan kanskje virke litt overveldende, men hovedregelen er at man knapt merker noe til dette i en vanlig kundeekspedisjon. Det eneste man må huske er å skanne 2D-matrisen, hvis det i tillegg finnes en strekkode på pakningen. Det er FarmaPro som skal gjøre det meste av jobben, forsikrer Wistner.

Powered by Labrador CMS