Illustrasjon: Getty Images Foto:
Illustrasjon: Getty Images Foto:

Starter tilsynssak etter vaksinering i apotek

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal granske om en pasients langvarige smerter i skulderen skyldes uforsvarlig influensavaksinering i apotek.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Oppstarten av tilsynssaken ble varslet i et brev som Fylkesmannen i Møre og Romsdal sendte til det aktuelle apoteket i Ålesund 5. februar i år.

Sendte bekymringsmelding

9. november i fjor mottok fylkesmannen en bekymringsmelding fra en lege ved et legesenter i Ålesund. Legen skriver at en av hans pasienter kom til konsultasjon med smerter i skulderen få timer etter å ha fått satt en influensavaksine på et Vitusapotek. 29. november i fjor oversender fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen, bekymringsmeldingen til Helsetilsynet.

DM Pharma har vært i kontakt med det aktuelle apoteket, som har henvist videre til Norsk Medisinaldepot (NMD) sentralt, eieren av Vitusapotek-kjeden. Les svaret fra NMD her. 

Ifølge bekymringsmeldingen har pasienten siden vaksineringen i november 2018 hatt langvarige smerter i skulderen der influensavaksinen ble satt. Legen skal ha møtt pasienten gjennom flere konsultasjoner i etterkant av vaksineringen, og mistenker at de langvarige plagene er relatert til hendelsen.

– Usikker på injeksjonsteknikk

Pasienten skal ifølge bekymringsmeldingen ha fortalt legen at apoteker virket usikker på injeksjonsteknikk, og at vedkommende måtte studere en bok før vaksineringen ble gjennomført.

«Fylkesmannen er ikke kjent med om det var helsepersonell som satt injeksjon, herunder om der var en utdannet sykepleier», skriver fylkeslegen i brevet til Helsetilsynet.

Fylkeslegen skriver videre at de er kjent med at en ekspertgruppe fra Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk på sensommeren 2018 diskutere spørsmål rundt tilbud av vaksinering i apotek.

«Med bakgrunn i at vurdering av vaksinetilbudet på apotek er av allmenn og nasjonal interesse, og etter avtale med avdelingsdirektør Anne Myhr, oversendes henvendelsen til dere for videre behandling», står det skrevet.

Ber om uttalelser og dokumentasjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i etterkant selv besluttet å starte opp en tilsynssak med det aktuelle apoteket.

 «Vi ber om at involvert helsepersonell blir informert om dette brevet, og at det blir innhentet en uttalelse fra de til aktuelle klagepunkter og påstander. Helsepersonellets egen vurdering av hendelsen/forholdet er frivillig», skriver fylkesmannen i brevet.  

Videre ber fylkesmannen om dokumentasjon på delegering og opplæring av vaksinatører, hvilke rutiner vaksinatør har for å kontakte lege som er ansvarlig for vaksineordinering og delegering av vaksinasjonsoppgaver. I tillegg bes apoteket dokumentere hvilke beredskapsrutiner vaksinatørene har for beredskap dersom pasienten får anafylaktisk reaksjon, samt rutiner for melding av bivirkning.

Fylkesmannen ber også om uttalelse og vurdering fra ledelsen i apoteket om de gjeldende faglige rutiner og interne prosedyrer ble fulgt i forbindelse med hendelsen. Det påpekes også at det ikke er pasienten selv som har fremsatt klagen, og at pasienten har rett til å kommentere de uttalelsen som fylkesmannen mottar i saken.

Startet influensavaksinering i apotek

Norsk Medisinaldepot (NMD) tok i 2017 initiativ til å pilotere influensavaksinering i apotek. 23 Vitusapotek og Ditt Apotek testet ut influensavaksinering under influensasesongen 2017/2018, og piloten ble den gang regnet som en suksess. NMD bestemte mot slutten av 2018 å rulle ut vaksineringstilbudet i 200 av sine apotek. I senere tid har også Apotek 1 begynt å tilby influensavaksinering i apotek, og per oktober 2018 tilbød 260 norske apotek drop-in-vaksinering. Både apotekteknikere, farmasøyter og sykepleiere kan sette vaksinene.

Powered by Labrador CMS