Illustrasjon: Getty Images Foto:
Illustrasjon: Getty Images Foto:

Under halvparten av britiske apotek er klare for FMD-fristen

Færre enn 50 prosent av apotekene i Storbritannia vil være registrert og klare for at EUs forfalskningsdirektiv trår i kraft lørdag 9. februar.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Lørdag 9. februar trår EUs forfalskningsdirektiv, på engelsk kalt Falcified Medicines Directive (FMD), i kraft. Fra og med den datoen skal alle pakker med reseptpliktige legemidler ha nye unike todimensjonale matrikskoder og fysiske forseglinger. Kodene skal sjekkes opp mot en europeisk database for å forsikre at legemidlene ikke er blitt forfalsket på veien fra fabrikken. Reglene gjelder for alle EU-land og land som omfattes av EØS-avtalen.

Apotekene vegrer seg

Her i Norge ligger apotekene godt an, mens MT-innehaverne fortsatt har en vei å gå for å få sine produkter registrert i den europeiske databasen og klargjort for det norske verifikasjonssystemet. I Storbritannia er derimot situasjonen en annen.

Ifølge det britiske verifikasjonsselskapet SecurMed er det forventet at mer enn halvparten av apotekene i Storbritannia ikke forventes å registrere seg og ha på plass verifikasjonssystem før 9. februar. EU-direktivet krever at alle disse apotekene registrer seg hos SecurMed og har verifikasjonsutstyr på plass til denne fristen. Det skriver The Pharmaceutical Journal.

Myndighetene viser forståelse

I Storbritannia er det The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) som har ansvaret for å håndheve FMD-regelverket. En talsperson sier til The Pharmaceutical Journal at de har forståelse for at usikkerheten som preger flere organisasjoner og bedrifter i Storbritannia grunnet brexit.

«Hvis vi under en inspeksjon i de følgende månedene identifiserer apotek som ikke møter kravene i FMD, vil vi prøve å vise forståelse for årsakene og sjekke bevis for at apoteket har hatt en klar plan på plass fra starten av», sier Claire Bryce Smith i General Pharmaceutical Council (GPhC), som fører tilsyn med britiske apotek.

Kan miste verifikasjonstilgang

Det spekuleres nå i om årsaken til den lave deltakelsen i forfalskningstiltakene i Storbritannia bunner i usikkerhet rundt brexit. Dersom forhandlingene ender i en såkalt «no deal-brexit», vil ikke Storbritannia få tilgang til den europeiske FMD-huben, og vil derfor ikke få muligheten til å verfisere og autentisere legemiddelpakninger i det systemet.

Powered by Labrador CMS