OVERRAKSET: – Det var overraskende, men veldig gledelig og å se at pasientene bibeholder effekt av behandlingen gjennom fem år, dette har vi ikke sett tidligere, sier Hans Petter Eikesdal, her fotografert i forbindelse med DM Arena post-ESMO.  Foto: Vidar Sandnes

OVERRAKSET: – Det var overraskende, men veldig gledelig og å se at pasientene bibeholder effekt av behandlingen gjennom fem år, dette har vi ikke sett tidligere, sier Hans Petter Eikesdal, her fotografert i forbindelse med DM Arena post-ESMO. 

Foto: Vidar Sandnes

God effekt av legemiddel mot brystkreft

Brystkreftpasienter som fikk legemiddelet ribosiklib (Kisqali) levde ett år lengre enn kontrollgruppen, ifølge ny studie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hos pasienter som har en hormonfølsom brystkreft med spredning viste brystkreftlegemiddel ribosiklib, markedsført under navnet Kisqali av Novartis, den lengste økte overlevelsen rapportert.

Det skriver Novartis i en pressemelding i forbindelse med kreftkonferansen ESMO som gikk av stabelen tidligere i september.

«Imponerende»

I Norge har Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus deltatt med til sammen ni norske brystkreftpasienter.

Hans Petter Eikesdal, overlege ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Klinisk institutt, Universitetet i Bergen ledet MONALEESA-2 studien i Norge og beskriver dette som viktige nyheter:

– Dette er virkelig imponerende data. En overlevelsesgevinst på mer enn 12 måneder betyr mye for pasienter som lever med metastatisk brystkreft. At studien også viser at vi kan utsette bruk av cellegift med mer enn ett år hos mange av pasientene våre vil bety en langt bedre livskvalitet under kreftbehandlingen, uttaler Eikesdal.

– Bør bli førstelinjebehandling

Dataene som ble presentert på ESMO, kommer fra MONALEESA-2 studien. Studieprogrammet MONALEESA har pågått i 40 land og har studert effekt hos over 2000 brystkreftpasienter med spredning. Etter 6,5 år oppfølging viste ribosiklib i kombinasjon med letrozol en median overlevelse på 64 måneder – noe som gir en statistisk signifikant overlevelsesgevinst på 12,5 måneder versus letrozol i kombinasjon med placebo.

– Det var overraskende, men veldig gledelig og å se at pasientene bibeholder effekt av behandlingen gjennom fem år år, dette har vi ikke sett tidligere. Disse dataene viser med tydelighet at man bør begynne med CDK4/6 som førstelinjebehandling. I Norge er det flere hundre pasienter som enten har eller utvikler hormonfølsom metastatisk brystkreft, og for denne pasientgruppen er dette gode nyheter. Behandling med CDK4/6 hemmere er en etablert behandling, og ribosiklib har med dette vist at totaloverlevelsen for denne pasientgruppen har blitt meget god, avslutter Eikesdal. 

– Vi er svært glade

Pasientgruppen inkludert i disse studiene har en hormonfølsom metastatisk brystkreft og utgjør om lag to tredeler av alle pasienter som får brystkreft.

– Vi er svært glade på vegne av pasientene som med denne behandlingen kan oppleve flere gode år med sine kjære, noe som betyr uendelig mye når man lever med en brystkreftsykdom med spredning, uttaler medisinsk direktør i Novartis Norden, Tarje Bergdahl i pressemeldingen.

– Pasienter med hormonfølsom brystkreft består av ulike undergrupper. At studien viser økt overlevelse i alle pasientgrupper er derfor også av stor betydning og noe som er unikt. Dette betyr mye for en stor pasientpopulasjon med en alvorlig sykdom, sier Bergdahl videre.

Powered by Labrador CMS