PANELSAMTALE: (F.v) Nicolas Vaugelade-Baust, Kristin Willoch Haugen, Michael Engsig, Steinar Thoresen, Veronika Barrabés, og ordstyrer Terje Svabø deltok i panelsamtalen under konferansen. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

PANELSAMTALE: (F.v) Nicolas Vaugelade-Baust, Kristin Willoch Haugen, Michael Engsig, Steinar Thoresen, Veronika Barrabés, og ordstyrer Terje Svabø deltok i panelsamtalen under konferansen.

Foto: Michael Chr. A. Simonsen

– Vi må få på plass en innovasjonskultur

Innovasjon, samarbeid med akademia, offentlig-privat samarbeid og satsing på helsenæringen var tema som ble løftet frem under Helse og Fremtid konferansen som ble arrangert tirsdag.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Sentralen (Dagens Medisin Pharma): – Vi har ikke innovasjonskultur innenfor helse i Norge. Vi må få den kulturen på plass.

Det uttalte Nicolas Vaugelade-Baust, medisinsk sjef i Novartis Norge, under konferansens panelsamtale.

– Ser vi til Danmark sitter man mer sammen og folk flytter mellom næring og det offentlige i mye større grad. Det er ikke vanntette skott, som det kanskje har vært historisk i Norge. Nå er det mye bra på plass i Norge, men det er en ny kultur som må på plass, for innovasjon og vekst.

Konferansen ble arrangert av Novartis og LMI.

Tettere samarbeid med akademia

Terje Svabø, konferansier, spurte panelet hvilke rolle norske forskningsinstitusjoner bør spille for å få utvikling og innovasjon for norsk helsenæring, og hvordan stimulere til dette samarbeidet.

– Universitetene har hatt lite undervisning innen innovasjon. Der tror jeg det er et løft å gjøre. Vi har sett skritt i riktig retning i forbindelse med utveksling av medisin-, farmasi-, og helseøkonomstudenter i industrien, men det er det mer å hente med et fast samarbeid, svarte Steinar Thoresen, styremedlem i Nordic RWE.

Thoresen holdt også et innlegg om næringslivets perspektiv om hvordan å skape innovasjon i helsenæringen på konferansen.

Michael Engsig, administrerende direktør i Nykode Therapeutics, som støttet opp under Vaugelade-Baust oppfatning av Danmark og viste til tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og industri i Danmark.

– Det har alltid vært en tett dialog mellom utdanningsinstitusjoner og industri i Danmark, for å sikre at deres kandidater er relevante for industrien.

Engsig holdt også et innlegg om næringslivets perspektiv på hvordan å skape innovasjon innen helsenæringen.

Kristin Willoch Haugen, direktør innovasjon Norge Oslo Viken deltok også i panelsamtalen på konferansen. Hun vil ha satsing på helsenæringen på den politiske agendaen.

– Det er viktig at vi som virkemiddelapparat, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, går inn og avlaster slik at man tørr å satse. Jeg tror det er viktig å få på den politiske agendaen; at vi skal gå tungt inn i helsenæringen, sa Willoch Haugen.

– Jeg tror også at det er viktig at vi sammen får helsenæringen inn som et av satsingsområdene til eksportstrategirådet. Da blir det lettere for oss å lage vei i vellinga.

Offentlig-privat samarbeid

Under konferansen var også offentlig-privat samarbeid et mye omtalt tema. Tone Trøen, helsepolitisk talsperson og leder for helse- og omsorgskomitéen på Stortinget pekte i sitt innlegg blant annet på at den offentlige helsetjenesten trenger næringslivet og næringslivet den offentlige helsetjenesten for å utvikle nye medisiner, produkter og tjenester.

– Gjennom helsenæringsmeldingen så Stortinget på hvordan helsenæringen kan skape økonomisk vekst, arbeidsplasser og løse fremtidens utfordringer innen helse samtidig. Verken den offentlige helsetjenesten eller næringslivet kan utvikle gode løsninger på hver sin tue.

– Tvert imot må vi åpne for mer og bedre samarbeid på tvers av næringer og aktører, uttalte Trøen.

– Positiv utvikling

Steinar Thoresen pekte på at det skjer positive ting når det gjelder offentlig-privat samarbeid.

– For eksempel Inspire-prosjektet. Jeg tror også Connect er et eksempel på bra samarbeid mellom offentlig-privat samarbeid.

Kristin Willoch Haugen, direktør innovasjon Norge Oslo Viken, fortalte i sitt innlegg under konferansen om det hun kalte rosinen i pølsa når det gjaldt verktøy Innovasjon Norge har; innovasjonspartnerskap.

– Det er at Innovasjon Norge gir et stort tilskudd til en offentlig virksomhet som har et behov de ønsker å få dekket gjennom en innovativ offentlig anskaffelse.

Willoch Haugen viste til et eksempel ved Sykehuset Østfold.

– Prosjektet var nyskapende pasientforløp hvor de sammen med privat aktør utvikler en heldigital løsning for kommunikasjon mellom sykepleier, leger, behandlende sykehus og pasienten.

– Innovasjonspartnerskapet er nylig avsluttet og sykehuset har bestemt seg for å kjøpe løsningen. Også syv andre helseforetak som har vedtatt kjøpsopsjon på løsningen.

Powered by Labrador CMS