BerGenBios AXL-hemmer undersøkes på OUS gjennom EU-SolidAct-prosjektet

BerGenBio og Oslo universitetssykehus har inngått en samarbeidsavtale for å undersøke selskapets AXL-hemmer bemcentinib hos innlagte pasienter med covid-19-infeksjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

      
        Foto: BerGenBio
Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio. Foto: BerGenBio

Avtalen er en del av EU-SolidAct-Trial- European DisCoVeRy for Solidarity, et pan-europeisk forskningsprosjekt som raskt og koordinert skal undersøke medisiner for behandling av covid-19 under den pågående pandemien. EU-SolidAct er en multisenter, randomisert, adaptiv fase 2- og 3 plattform-studie.

I løpet av pandemien vil bemcentinib bli undersøkt i opptil 500 sykehus-innlagte covid-19-pasienter.

– Slik som covid-19-pandemien fortsetter å utvikle seg, er det er enda viktigere å identifisere nye behandlinger for sykehusinnlagte pasienter som har en virkningsmekanisme som er effektiv på tvers av sykdomsvarianter. EU-SolidAct-plattformen gir BerGenBio en unik mulighet til raskt å studere effektiviteten av bemcentinib og å evaluere de lovende signalene om effekt som ble observert hos sykehusinnlagte pasienter som trenger oksygen i tidligere studier, uttaler Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

Legemiddelet er valgt ut av en internasjonal ekspertgruppe. Legemiddelet er det andre legemiddelet som undersøkes under EU-SolidAct-plattformen. Første legemiddel var Eli Lillys baricitinib, som nå er under markedsautorisasjonsevaluering hos den europeiske legemiddelmyndigheten EMA.

EU-SolidAct er etablert i 15 land. Studien har mottatt støtte gjennom EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

– Med nye varianter og utviklende pasientpopulasjoner er det stadig viktigere med flere behandlingstilbud for å forebygge behov for intensivbehandling og lange sykehusinnleggelser. Vi håper at bemcentinib vil bidra til å redusere sykdommens alvorlighetsgrad og forbedre den kliniske tilstanden til sykehusinnlagte pasienter, uttaler Marius Trøseid, førsteamanuensis ved Oslo universitetssykehus.

Powered by Labrador CMS