Nordic Nanovector har hentet 250 millioner kroner

Nordic Nanovector har gjennomført en rettet emisjon på 17 857 143 millioner nye aksjer til kurs på 14 kroner per aksje. Dermed har selskapet hentet inn en brutto emisjonsproveny på 250 millioner kroner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Erik Skullerud, administrerende direktør i Nordic Nanovector

      
        Foto: Privat
Erik Skullerud, administrerende direktør i Nordic Nanovector Foto: Privat

Selskapet skriver i en pressemelding at nettoproveny fra emisjonen vil bli brukt til forberedelse av aktiviteter som kreves for registreringssøknad for 177Lu lilotomab satetraxetan (Betalutin). Legemiddelet er et såkalt radioimmunkonjugat, for behandling av Non-Hodgkins lymfom.

Nettoproveny vil også gå til forhåndsgodkjenning-inspeksjoner, samt å fortsette forberedende aktiviteter for den bekreftede fase 3-studien og produksjon av klinisk materiale og forberedelse til markedslansering, og generelle bedriftsformål.

Videre beskrives det at inntektene fra emisjonen forventes å sikre finansiering forbi selskapets knekkpunkt andre halvår 2022, foreløpige tre måneders dataavlesning fra selskapets PARADIGME-studie, og ytterligere tre måneder inn i 2023. Dette for å gjøre selskapet i stand til å maksimere aksjonærverdien fra den kliniskse PARADIGME-studien.

Jan Egberts, styreleder for selskapet, ble tildelt 3 571 aksjer i emisjonen. Det ble også administrerende direktør Erik Skullerud.

Selskapet skriver i en pressemelding fredag at aksjekapitalforhøyelsen knyttet til de 17 857 143 aksjene, hver pålydende 0,20 norske kroner, som skal registreres i den rettede emisjonen er registrert i Foretaksregisteret fredag, og selskapets aksjekapital er økt med i overkant av tre og en halv million kroner ved utstedelse av nye aksjer. 

Etter registrering av aksjekapitalforhøyelsen har selskapet en utstedt aksjekapital på i overkant av 23 millioner kroner, fordelt på 115 935 523 aksjer.

Studie påvirket av omikron-varianten

PARADIGME-studien er en fase 2b-studie av legemiddelet 177Lu lilotomab satetraxetan (Betalutin). Selskapet ga tidligere i januar en oppdatering om at 106 pasienter er inkludert i studien per 6. januar, og at gitt påvirkningen covid-19-pandemien har på pasientrekrutteringen forventer selskapet at den tre måneders data-avlesningen fra studien vil bli rapportert i andre halvdel av 2022, tidligere forventet første halvdel av 2022.

– Vi opplever nå en uventet, betydelig innvirkning av den nye omikron-varianten av SARS-CoV-2-viruset på påmeldingsraten for vår kliniske studie. Imidlertid ser vi nå enden av dette, og jeg er sikker på at vi kan levere foreløpige data fra studien i løpet av andre halvdel av 2022, uttalte Erik Skullerud da.

Powered by Labrador CMS