BETINGET MARKEDSFØRINGSTILLATELSE: Sotorasib (Lumakras) har fått betinget markedsføringstillatelse for behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft med genforandring i proteinet KRAS av typen G12C. Illustrasjonsbilde av lungekreft: Getty Images Foto:

BETINGET MARKEDSFØRINGSTILLATELSE: Sotorasib (Lumakras) har fått betinget markedsføringstillatelse for behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft med genforandring i proteinet KRAS av typen G12C. Illustrasjonsbilde av lungekreft: Getty Images

Foto:

KRAS-hemmer får betinget markedsføringstillatelse

Legemiddelet sotorasib (Lumakras) er gitt betinget markedsføringstillatelse av EU-kommisjonen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Sotorasib (Lumakras) har fått betinget markedsføringstillatelse for behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft med genforandring i proteinet KRAS av typen G12C.

Den europeiske kommisjonens avgjørelse er basert på resultater fra den kliniske fase 2-studien CodeBreak 100-studien.

Dagens Medisin har tidligere omtalt funn fra studien som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Studien var den første utført for pasienter med genforandring i proteinet KRAS av typen G12C.

Studien viste en objektiv responsrate på 37, 1 prosent og en median responsvarighet på 11,1 måneder.

Det er rundt én av ti pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har genforandring i proteinet KRAS av typen G12C.

Powered by Labrador CMS