UMØTT BEHOV: AbbVies oppkjøp av DJS Antibodies sikrer selskapet rettighetene til den utprøvende antistoff-behandlingen DJS-002, som blant annet kan bli en potensiell fremtidig behandling av ideopatisk pulmonal fibrose (IPF). Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

AbbVie kjøper DJS Antibodies – styrker immunologi-pipeline

Britiske DJS Antibodies gjennomfører nå prekliniske studier med DJ-002, et potensielt «first-in-class» antistoff for behandling av ideopatisk pulmonal fibrose (IPF) og andre fibrosesykdommer.

Publisert

Det britiske biotekselskapet oppdager og utvikler antistoff-medisiner som målretter seg mot sykdomsforårsakende proteiner som er vanskelige å nå. Et eksempel på dette er såkalte G-protein-koblede reseptorer (GPCR-er).

Umøtt medisinsk behov

Selskapets ledende produktkandidat, DJS-002, er et utprøvende antistoff som målretter seg mot lysofosfatidsyre-reseptor 1 (LPAR1), og evalueres som potensiell behandling av IPF og andre fibrosesykdommer. IPF er en agressiv sykdom med høy dødelighet, om forårsakes av fibrotisk arrdannelse i lungene. Det eksisterer et stort umøtt medisinsk behov for IPF-pasienter.

DJS-002 bygger på HEPTAD-plattformen, en ny tilnærming til antistoff-oppdagelse der målet er å finne antistoff som kan målrettes mot spesifikke transmembrane protein-mål.

Over 2,5 milliarder kroner

I henhold til avtalen betaler AbbVie 255 millioner dollar for DJS Antibodies. Ytterligere utbetalinger kan skje ved oppnåelsen av visse utviklingsmilepæler i DJS-002-programmet. AbbVie skriver i en pressemelding at de forventer å beholde alle ansatte i DJS og deres lokaler i Oxford.

Jonathon Sedgwick, visedirektør og global sjef for oppdagelsesforskning i AbbVie, sier i en uttalelse at de er glade for å kunne bringe den innovative vitenskapen bak DJ-002 og det talentfulle teamet i DJS til AbbVie.

– Dette oppkjøpet vil gi oss nye evner til å styrke våre eksisterende forskningsaktiviteter på antistoffer, en mulighet for å styrke vår immunologi-portefølje og gi oss sterk tilstedeværelse for ekspandert forskningsinnsats i den dynamiske biovitenskapshuben i Oxford, sier Sedgwick.

Godt oppvekstmiljø

David Llewellyn og Joe Illingworth, medgrunnleggere av DJS Antibodies, sier i en felles uttalelse at DJS ble bygget på prinsippene om vitenskapelig nysgjerrighet og aspirasjon om å oppdage klinisk meningsfulle og innovative medisiner.

– Vi har vært priveligerte nok til å la selskapet vokse i det verdensledende vitenkapelige- og gründermiljøet i Oxford, fra det innledende konseptet til et suksessfullt biotekselskap med et ekstremt talentfullt team. Hele teamet er nå ssvært spente på å ta neste steg på denne reissen med AbbVie. Vi skal nå jobbe sammen for å akselerere overgangen for vårt ledende program inn i klinikken, og utvikle et pennende forskningssenter her i Storbritannia, sier de.