POTENSIAL: – Disse resultatene viser at pirtobrutinib potensielt kan hjelpe med å adressere flere områder med voksende umøtt behov, sier hemato-onkolog og professor i hematologi/onkologi, Susan O´Brien, om data fra Eli Lilly som ble publisert på den amerikanske hematologi-kongressen ASH. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

POTENSIAL: – Disse resultatene viser at pirtobrutinib potensielt kan hjelpe med å adressere flere områder med voksende umøtt behov, sier hemato-onkolog og professor i hematologi/onkologi, Susan O´Brien, om data fra Eli Lilly som ble publisert på den amerikanske hematologi-kongressen ASH. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

ASH: Ferske data på mulig Lilly-medisin mot flere krefttyper

Den globale fase ½-studien Bruin evaluerte den utprøvende BTK-hemmeren pirtobrutinib, som utvikles som behandling av en rekke såkalte B-cellemaligniteter.

Publisert

Dataene fra studien ble presentert både under en muntlig presentasjon og som poster under den årlige hematologi-kongressen American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting.

Flere mulige indikasjoner

Legemidlet utvikles av legemiddelselskapet Eli Lilly som behandling av flere sykdommer: Kronisk lymfatisk leukemi (CLL), småcellet lymfocytært lymfom (SLL), mantelcellelymfom (MCL), Richters syndrom/transformasjon (RT) og Waldenstrøms makroglobulinemi (WM). Felles for disse er at de er subgrupper av såkalte B-cellemaligniteter. Pasientene i studien hadde fått tidligere behandling mot sin sykdom.

Pirtobrutinib, som er en såkalt Brutons kinashemmer (BTK-hemmer), hemmer BTK-proteinet, som spiller en viktig rolle i B-celle antigenreseptor-signalveien. Dette kreves for utvikling, aktivering og overlevelsen til normale hvite blodceller, kjent som B-celler, og maligne B-celler. BTK-hemmeren demonstrerte i studien aktivitet på tvers av flere pasient-subgrupper med ulike B-cellemaligniteter, og som tidligere hadde blitt behandlet med kovalent BTK-hemmer.

Styrker bevismengden

– Disse dataene som presenteres på ASH bygger på tidligere resultater med signifikant lenger oppfølgingstid, og fortsetter å utvide størrelsen på dataene som støtter oppunder pirtobrutinib som en potensiell behandling for pasienter som tidligere har blitt behandlet med en kovalent BTK-hemmer, på tvers av en rekke B-cellemaligniteter, sier Susan O´Brien, som er hematologisk onkolog ved Chao Family Comprehensive Cancer Center og professor i hematology/onkologi ved Universitetet i Kalifornia, USA, i en kommentar fra Eli Lilly.

Hun sier videre at for pasientene med de nevnte sykdommene, som har fått standard behandlingsregimer, inkludert kovalente BTK-hemmere, så er behandlingsalternativene ekstremt reduserte.

– For pasienter med Richters syndrom finnes det ingen standardbehandling. Disse resultatene viser at pirtobrutinib potensielt kan hjelpe med å adressere flere områder med voksende umøtt behov, sier O´Brien.

David Hyman, medisinsk direktør i Loxo@Lilly (Eli Lillys onkologi-enhet), sier i en uttalelse at selskapet fortsetter å bli opprømte over resultatene man ser ved bruk av pirtobrutinib på tvers av B-cellemaligniteter.

– Disse dataene fra fase ½-studien Bruin gir oss ytterligere bevis på at pirtobrutinibs reversible bindingsmekanisme og farmakologi kan åpne opp for utvidet målretting for BTK-singalveien etter behandling med en kovalent BTK-hemmer.

Powered by Labrador CMS