HØY RESPONSRATE: Pasientene som fikk elranatamab oppnådde en høy objektiv responsrate på 61 prosent, med 84 prosent sannsynlighet for vedlikehold av respons i ni måneder. Illustrasjonsbildet viser mikroskopfoto av myelomatose.

Foto: Getty Images

ASH: Pfizer med fase 2-data på medisin mot avansert myelomatose

Legemiddelgiganten presenterte data som viste høy responsrate hos pasienter med avansert melanom som fikk det utprøvende legemidlet elranatamab.

Publisert

Oppfølgingsdata fra fase 2-studien MagnetisMM-3 ble presenterte under en oralsesjon på den amerikanske hematologikongressen American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting.

Positive resultater

I denne analysen fra studien ble 123 pasienter som hadde fått minst én dose med elranatamab analysert. Median oppfølgingstid var 10,4 måneder. Pasientene som fikk elranatamab oppnådde en høy objektiv responsrate på 61 prosent, med 84 prosent sannsynlighet for vedlikehold av respons i ni måneder. Sannsynlighet for progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse var 63 prosent og 70 prosent, respektivt.

De 10,4 måneders oppfølgingsdataene fra fase 2-studien tyder ifølge en pressemelding fra Pfizer på at elranatamab, et såkalt B-celle, modningsantigen-CD3-målrettet bispesifikt antistoff, er effektivt og har en fordelaktig sikkerhetsprofil for pasienter med relapsert eller refraktorisk myelomatose. Pasientpopulasjonen er tidligere tungt medisinerte pasienter som har fått minst tre klasser med tidligere terapier, inkludert en proteasehemmer, en immunmodulerende agent og et anti-CD38 monoklonalt antistoff.

– Kan bli et transformativt valg

Nizar Bahlis, lege og førsteamanuensis ved Arnie Charbonnau kreftinsitutt, Universitetet i Calgary, Canada,er hovedutprøver for studien. Han sier i en kommentar fra Pfizer at det til tross for flere godkjente behandlinger mot myelomatose ikke finnes noen kurative behandlinger.

– Pasienter ender ofte opp med reduserte terapeutiske valgmuligheter mens sykdommen relapserer eller blir refraktorisk til suksessive medisiner. Disse langtidsdataene viser tidlig og dyp respons med elranatamab i denne tidligere tungt behandlede pasientpopulasjonen. Dette kommer som tillegg til den voksende mengden av data som viser at elranatamab potensielt kan bli et transformativt valg innen et område med stort behov, sier han.