RIKTIG TIDSPUNKT: – Vi har erfart en økende interesse fra globale biotek- og pharmaselskaper om uttesting og bruk av våre forskningsverktøy. Dette økte i såpass omfang at det var forretningssmessig smart å legge dette i et eget selskap for å kunne drive med dette i tørre skala, sier Jan Terje Andersen. Her avbildet under Authera-lanseringen torsdag kveld. 

Foto: Lars Brock Nilsen

Authera-styreleder: – Smart å legge dette i eget selskap nå

Ryggraden i oppstartsselskapet vil være en teknologiplattform som potensielt kan hjelpe med å redusere risikoen for feil ved utvikling av nye legemiddelkandidater. – Baserer seg på langsiktig grunnforskning, sier styreleder Jan Terje Andersen

Publisert

Torsdag 27. oktober ble Authera, et biotekselsskap i preklinisk fase, lansert under et kveldsarrangement i Oslo sentrum. Biotekselskapet har fire medgrunnleggere: Administrerende direktør Simone Mester og vitenskapsdirektør Torleif Tollefsrud Gjølberg i ledelsen, professor Jan Terje Andersen som styreleder, og professor emerita Inger Sandlie som styremedlem i selskapet.

Drahjelp fra Innovasjon Norge

Selskapet har valgt det de selv kaller en «organisk» vekststrategi. Planen er å bygge opp et effektivt lederteam og kontinuerlig ekspandere partnerskap og utvikling av ledende prekliniske utviklingsprogrammer. Under lanseringen torsdag meldte selskapet også at de har fått et kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge.

– Dette er kjempeviktig for oppbyggingen av selskapet i startfasen, ettersom vi per dags dato ikke har investorer inne i selskapet. Det gjør også at vi får rigget oss juridisk på en god måte, sier styreleder Jan Terje Andersen til DM Pharma.

– Hva er det som gjør at du har troen på dette selskapet?

– Kunnskapen og verktøyene i selskapet baserer seg på langsiktig grunnforskning fra forskningsgruppen. Samtidig har vi drevet utstrakt industrisamarbeid over flere år, og vi har erfart en økende interesse fra globale biotek- og pharmaselskaper om uttesting og bruk av våre forskningsverktøy. Dette økte i såpass omfang at det var forretningssmessig smart å legge dette i et eget selskap for å kunne drive med dette i større skala, sier Andersen til DM Pharma.

– Det beste utgangspunktet

Han mener selskapet er i trygge hender med Mester og Gjølberg i spissen.

– De har jobbet tett sammen i flere år, og de hadde begge en lidenskap for å kombinere doktorgradsarbeidet med innovasjonsprosjekter. De har også vært involvert i labens oppdragsforskning fra industrien, også er de begge rågode forskere. Jeg tenker at vi nå har det beste utgangspunktet for å starte opp Authera. Det at vi er et kunnskapstungt selskap gir også stor merverdi, sier styrelederen.

Authera er en del av ShareLab i Forskningsparken og medlem i The Life Science Cluster. De er en «spinout» fra Laboratoriet for adaptiv immunitet og homeostase ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, ledet av professor i biomedisinsk innovasjon, Jan Terje Andersen.

Dyptgående kunnskap

Selskapets ekspertise ligger ifølge Authera selv i deres dyptgående molekylære og cellulære forståelse av biologiske prosesser. Dette inkluderer detaljert kunnskap om sammenhengen mellom struktur og funksjon knyttet til den neonatale Fc-reseptoren (FcRn), som regulerer transport og virkningstiden til IgG-antistoffer og albumin. Denne biologien er vesentlig å kontrollere når legemidler designes med utgangspunkt i nettopp antistoffer eller albumin.

– Authera er vitenskapsdreven, ettersom vi lærer fra naturen. Vi benytter oss av vår dype biologiske innsikt i innovativ design av protein-baserte biologiske legemidler for å forbedre deres ytelse. Strategien vår er å guide design, redesign og utvelgelse, med mål om å redusere risikoen for utviklingsprogrammer. Vi har sterk tro på et partnerskap mellom akademia, biotek og legemiddelindustrien, sier Andersen i en pressemelding fra selskapet.