PLUSS OG MINUS: Endokrinterapi kan brukes som primærforebygging for kvinner med høy risiko for utvikling av brystkreft, men vasamotoriske symptomer er også en kjent bivirkning ved bruk av endokrine terapier. Nå vil Bayer finne ut om et utprøvende legemiddel kan være løsningen på dette problemet. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Bayer utvider fase 3-program for medisin mot menopausale plager

Utviklingsprogrammet for elinzanetant utvides med en fase 3-studie med brystkreftpasienter som har vasamotoriske symptomer forårsaket av endokrinterapi.

Publisert

Eksempler på vasamotoriske symptomer er hetetokter, svettetokter og søvnløshet. De kalles vasomotoriske fordi de har sammenheng med blodkarenes omfang eller diameter. Psykologiske plager som kan være humørsvingninger, irritabilitet, lavt energinivå, tretthet, utmattelse og noen ganger også klinisk depresjon.

Elinzanetant er et ikke-hormonelt, utprøvende legemiddel som er under utvikling som behandling av såkalte vasomotoriske symptomer for kvinner i overgangsalderen. Fase 3-studien OASIS 4 vil inkludere både brystkreftpasienter og kvinner med høy risiko for å få brystkreft.

Primærforebygging kan gi plager

Bayer skriver i en pressemelding at omtrent 70 prosent av brystkreftpasienter er hormon-reseptorpositive. Majoriteten av disse pasientene står på veletablerte endokrinterapier i minst fem år, for å redusere sjansen for tilbakevendende brystkreft og forbedring av assosiert mortalitet.

Endokrinterapi kan brukes som primærforebygging for kvinner med høy risiko for utvikling av brystkreft, men vasamotoriske symptomer er også en kjent bivirkning ved bruk av endokrine terapier. Bayer peker i en pressemelding på at det er høyt medisinsk behov for en effekt, ikke-hormonell behandling av vasamotoriske symptomer forårsaket av endokrinterapi hos brystkreftpasienter og kvinner med høy risiko for å utvikle brystkreft, ettersom det i dag ikke finnes noen behandlingsalternativer for disse kvinnene.

– Intens påvirkning på livskvalitet

Christian Rommel, global sjef for forskning og utvikling i Bayer, sier følgende i en uttalelse:

– For kvinner som har blitt behandlet med endokrinterapi mot brystkreft, i potensielt flere år, så kan vasamotoriske symptomer ha intens påvirkning på livskvalitet og fortsettelse av behandling. Dette kan igjen påvirke effekten av pasientens kreftmedisin, og derfor også dere sjanse for å overleve, sier Rommel, og legger til:

– Ved å legge OASIS 4 til vårt fase 3-program for elinzanetant, har vi som mål å hjelpe pasienter som opplever vasamotoriske symptomer ved å forbedre deres livskvalitet, sier Rommel.

Gjennom OASIS 4-studien har man som mål å randomisere omtrent 400 pasienter på 95 studiesteder i 15 land.